!
!
ANTENE PMR
!

Tagra DESIRER 58 VHF mobilna antena

!
EAN: 2000000306889

Tagra DESIRER-58  VHF mobilna antena 5/8  3,5 DB
Opcija: magnetska baza sa kabelom MB-1303
Desirer-58   2000000306889


Frekvencija: 136 ~ 174 MHz
Konfiguracija: 5/8
Maksimalna snaga: 250W
Gain: 3,5 dB iso
Impedancija: 50 Ohm
Štap antena: čelik
Konektor: PL-259
Dužina: 139 cm
R.O.S.: 1.1 : 1

Tagra DVC-4C VHF / 130cm / usmjerena

!

Antena Tagra DVC-4C bazna/stacionarna PMR / usmjerena / VHF

 

Tehničke karakteristike

Konfiguracija:

Yagi - 4 elemenata

Frekvencija:

160 ~ 174 MHz

Impedancija:

50 Ohm nominalno

Tuning:

gamma match

Polarizacija:

Vertikalna ili horizontalna

Gain:

9,15 dBi

Vrijednosti front/back:

18 dB

R.O.S.

1:1.3

Maksimalna snaga:

500W

Konektor:

PL

Dužina boom:

130 cm

Maksimalna dužina elemenata:

109,7 cm

Ø:

30 ~ 45 mm

Težina:

2,1 kg

Procom CXL 2-1 LW/H VHF / 126cm

!

Antena Procom CXL 2-1 LW/H bazna/stacionarna PMR / VHF

 

Vertikalna antena za fiksnu instalaciju, visoke kvalitete, robusne konstrukcije sa štap antenom od stakloplastike.

 

Smanjuje buku uzrokovanu munjama i žaštićena je od njih. Otporna na koroziju i vibracije, što je čini idealnom za instalaciju na kritičnim ambijentalnim pozicijama.

Montaža na cijev: promjer otvora od 16 do 54mm.

 

Tehničke karakteristike

Konfiguracija:

1/2 dipol koak. široki band

Frekvencija:

155 ~ 175 MHz

Impedancija:

50 Ohm

Polarizacija:

vertikalna

Gain:

0 dB (2.15 dB iso)

Širina banda:

20 MHz

R.O.S.:

< 1.5

Maksimalna snaga:

150W

Konektor:

N ženka

Boja:

bijela

Površina izložena vjetru:

0,0172 m2

Otpornost:

19 N (a 150 km/h)

Dužina:

126 cm

Težina:

0.76 kg

 

Procom CXL 2-2 C VHF / 175cm

!

Antena Procom CXL 2-2 C bazna/stacionarna PMR / VHF

 

Vertikalna antena za fiksnu instalaciju, visoke kvalitete, robusne konstrukcije sa štap antenom od stakloplastike.

 

Smanjuje buku uzrokovanu munjama i žaštićena je od njih. Otporna na koroziju i vibracije, što je čini idealnom za instalaciju na kritičnim ambijentalnim pozicijama.

Montaža na cijev: promjer otvora od 27 do 64mm.

 

 

Tehničke karakteristike

Konfiguracija:

dipol koak. širina banda

Frekvencija:

144 ~ 175 MHz

Impedancija:

50 Ohm

Polarizacija:

vertikalna

Gain:

0 dB (2.15 dBi)

Širina banda:

31 MHz

R.O.S.:

< 1.5

Maksimalna snaga:

600W

Konektor:

N ženka

Boja:

bijela

Površina izložena vjetru:

0,091 m2

Otpornost:

102 N (a 150 km/h)

Dužina:

175 cm

Težina:

3.0 kg

Procom CXL 70-1/H UHF / 56cm

!

Antena Procom CXL 70-1/H bazna/stacionarna PMR / UHF

 

Vertikalna antena za fiksnu instalaciju, visoke kvalitete, robusne konstrukcije sa štap antenom od stakloplastike. Nisko opterećena vjetrom.

 

Smanjuje buku uzrokovanu munjama i žaštićena je od njih. Otporna na koroziju i vibracije, što je čini idealnom za instalaciju na kritičnim ambijentalnim pozicijama.

Montaža na cijev: promjer 1" ili opcijski nosać FLG.

 

Tehničke karakteristike

Konfiguracija:

1/2 koak. široki band

Frekvencija:

420 ~ 470 MHz

Impedancija:

50 Ohm nominalno

Polarizacija:

vertikalna

Gain:

0 dBd

Širina banda:

50 MHz

R.O.S.:

< 1.5

Maksimalna snaga:

150W

Konektor:

N ženka

Boja:

bijela

Promjer antene:

12 mm (glava)
16 mm (baza)

Dužina:

56 cm

Težina:

350 g

Procom CXL 70-3 LW/H UHF / 141cm

!

Antena Procom CXL 70-3 LW/H bazna/stacionarna PMR / UHF

 

Vertikalna antena za fiksnu instalaciju, visoke kvalitete, robusne konstrukcije sa štap antenom od stakloplastike. Nisko opterećena vjetrom.

 

Smanjuje buku uzrokovanu munjama i žaštićena je od njih. Otporna na koroziju i vibracije, što je čini idealnom za instalaciju na kritičnim ambijentalnim pozicijama.

Montaža na cijev: promjer od 16mm do 54mm.

 

Tehničke karakteristike

Konfiguracija:

kolinearna široki band

Frekvencija:

440 ~ 470 MHz

Impedancija:

50 Ohm nominalno

Polarizacija:

vertikalna

Gain:

3 dBd

Širina banda:

30 MHz

R.O.S.:

< 1.5

Maksimalna snaga:

150W

Konektor:

N ženka

Površina izložena vjetru:

0,0216 m2

Otpornost:

28.8 N (a 150 km/h)

Dužina:

141 cm

Težina:

1.3 kgProcom R 2-8/H

!

Antena Procom R 2-8/H bazna/stacionarna PMR / usmjerena / VHF

 

Uključen balun koji omogućuje precizno prilagođavanje impedancije i široki raspon rada. Balun je obložen u polythenu, koji osigurava visoku otpornost na vodu i vremenske uvjete.

Izgrađena je od visokokvalitenog aluminija otpornog na koroziju.

Antena je zaštićena od grmljavine i njenom bukom.

Ova antena je dizajnirana i izgrađena sa uključenim nosaćem koji se pričvršćuje na stražnjem dijelu antene. Uz proširenje booma smanjuju se smetnje prouzrokovane od cijevi na kojoj je sama antena montirana.

Isporučuje se zajedno sa nosaćem varijabilnog dijametra od 30mm do 58mm.

 

Tehničke karakteristike

Konfiguracija:

Yagi - 6 elemenata

Frekvencija:

156 ~ 175 MHz

Impedancija:

50 Ohm nominalno

Polarizacija:

Vertikalna ili horizontalna

Gain:

8 dBd (10.15 dBi)

Vrijednost front/back:

16 dB

Širina banda:

12 MHz

R.O.S.:

< 1.5

Maksimalna snaga:

150W

Konektor:

N ženka

Dijametar boom:

Ø 31.8

Dužina boom:

270 cm

Maksimalna dužina elemenata:

106 cm

Otpornost vjetru:

154 N (150 km/h)

Težina:

4.8 kg

Montaža:

Na cijev (Ø 30 ~ 58 mm)

Procom R 70-10H UHF / 140cm / usmjerena

!

Antena Procom R 70-10H bazna/stacionarna PMR / usmjerena / UHF

 

Uključen balun koji omogućuje precizno prilagođavanje impedancije i široki raspon rada. Balun je obložen u polythenu, koji osigurava visoku otpornost na vodu i vremenske uvjete.

Izgrađena je od visokokvalitenog aluminija otpornog na koroziju.

Antena je zaštićena od grmljavine i njenom bukom.

Ova antena je dizajnirana i izgrađena sa uključenim nosaćem koji se pričvršćuje na stražnjem dijelu antene. Uz proširenje booma smanjuju se smetnje prouzrokovane od cijevi na kojoj je sama antena montirana.

 

Tehničke karakteristike

Konfiguracija:

Yagi - 8 elemenata

Frekvencija:

420 ~ 470 MHz

Impedancija:

50 Ohm nominalno

Polarizacija:

Vertikalna ili horizontalna

Gain:

10 dBd (8.15 dBi)

Vrijednost front/back:

20 dB

Širina banda:

50 MHz

R.O.S.:

< 1.5

Maksimalna snaga:

150W

Konektor:

N ženka

Dijametar boom:

Ø 31.8

Dužina boom:

120 cm

Dužina:

140 cm

Otpornost vjetru:

111 N (a 150 km/h)

Težina:

3,6 kg