!
!
Garmin topografska
!

AdriaTopo 2.30

!
AT001 AdriaTopo -topografska karta Hrvatske, Slovenije i BiH
AdriaTopo 2.30 karakteristike
- referentno mjerilo karte 1:25000
- 3D digitalni model terena (DTM)
- više od 180 000 POI točaka
• Hrvatska
o sva naselja po popisu stanovništva 2001. godine (6820)
o poligoni urbanih područja
o detaljna cestovna mreža
o 749 naselje s nazivima ulica
o 625 naselje s adresama i kućnim brojevima
o više od 43000 POI točaka
o 41 000 kota s visinom u obliku POI točaka
o 5000 planinskih vrhova
o 30 000 ostalih topografskih točaka (planinski domovi i skloništa, izvori, bunari, doline, močvare, špilje, jame, rtovi, uvale..)
o markirani planinarski putovi, biciklističke staze
o slojnice na čitavom području RH e=25, za šira područja Parka prirode Medvednica i Nacionalnih parkova sjeverni Velevit i Paklenica, kao i za neka druga područja i manje otoke (Bansko brdo, Erdutsko brdo, Dugi otok, Iž, Ugljan, Palagruža, Goli otok, Svetac, Sušac, Kopište i dr.) ucrtane slojnice ekvidistancije e=10m i gušće
o željeznička mreža s željezničkim postajama
o jezera, rijeke, potoci, kanali
o aerodromske piste
o objekti za područja gradova: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Dubrovnik, Sesvete, Velika Gorica, Virovitica i dr.
o zaštićena područja, svih 9 kategorija (230 objekata)
o poligoni šuma (izvor Landsat-7, 2001/2002 godina)
o izobate u Jadranskom moru, točke s dubinama, plićine i grebeni
• Slovenija
o sva naselja (5865) pokrivena s imenima ulica i kućnim brojevima
o objekti za cijelu Sloveniju (dio s imenima)
o poligoni svih urbanih područja
o 28 000 POI točaka
o 8300 planinskih vrhova
o oko 3000 ostalih topografskih točaka (bunari, izvori, špilje..)
o planinarski putovi i staze (markirane, nemarkirane, vinske ceste..)
o slojnice e=20m generirane iz DEM rezolucije 25 m
o jezera, rijeke, potoci, kanali
o željeznička mreža
o areodromske piste
o poligoni šuma (izvor Landsat-7, 2001/2002 godina)
• Bosna i Hercegovina
o 5800 naselja zajedno sa urbanim područjima
o detaljna cestovna mreža
o 93 naselja s nazivima ulica
o Sarajevo, Banja Luka i Tuzla s kućnim brojevima
o 9000 POI točaka
o 7000 planinskih vrhova
o 7000 ostalih topografskih točaka
o planinarski putovi i staze
o poligoni šuma (izvor Landsat-7, 2001/2002 godina)
o slojnice e=20m vektorizirane sa TK25, za šire područje Parka prirode Blidinje e=10m
o jezera, rijeke, potoci, kanali
o željeznička mreža
o aerodromske piste