!
!
Garmin nautička
!

BlueChart kartica g2 Vision VEU452S (od Istre do Boke Kotorske)

!
BlueChart g2 Vision omogućava i mnoštvo do sad nepoznatih funkcija u nautici. Nakon umetanja BlueChart g2 Vision kartice u Garminov novi ploter dostupne su slijedeće funkcije:

Auto Guidance (Auto navođenje): jednostavno odaberite (ili upišite) mjesto na obali gdje želite doći i Garminov ploter će sam izračunati i predložiti optimalni put. Prije ovakvog izračuna potrebno je definirati minimalnu sigurnu dubinu i minimalnu sigurnu visinu broda (posebno važno za jedrilice). Koristeći najbolje digitalne nautičke podatke Jadranskog mora, ploter izračunava i na satelitskoj snimci ljubičastom linijom prikazuje optimalnu rutu do zadanog odredišta. Iz sigurnosnih razloga izrada i markiranje točaka predložene rute prepuštena je nautičaru.

"3D mariners eye" (3D pogled skipera): je funkcija koja na osnovi digitalnih podataka terena (i podmorja) oko broda renderiranjem izrađuje 3D pogled iznad površine dočaravajući tako skiperu kako zaista izgleda područje kojim trenutno plovi. Ova funkcija korisna je po danu, ali i po noći kad se treba pristati u neku valu, a uslijed manjka svjetla ne raspoznaje se konfiguracija terena.

"3D fish eye" (3D pogled ispod površine): funkcionalno je slična 3D mariners eye jedino što se radi o području ispod površine vode. Dakle, ploter iz podataka dubina na detaljnoj nautičkoj karti izračunava i iscrtava (renderira) kako izgleda dno ispred i oko broda. Ukoliko je ploter priključen i na fishfinder (ili je u uporabi kombinirani uređaj), podaci dobiveni od sonde uklapaju se u 3D prikaz ispod površine, pa je dno pokriveno signalom fishfindera još točnije iscrtano, a naravno iscrtani su i objekti (ribe) između dna i površine na tom dijelu.
Aero snimke (snimke iz zraka) sastavni su dio BlueChart g2 Vision kartografije. Nakon što se putem tražilice u softveru plotera pronađe željeno odredište, pored spiska usluga koje nudi npr. jedna marina, može se pogledati i fotografija te marine iz zraka. U bazi fotografija nalaze se snimke svih malo većim mjesta na našoj obali, mnogobrojne marine, luke i lučice. Ribolovne karte sakrivaju sve navigacijske podatke s nautičke karte i ostavljaju samo prikaz kontura dna (izobate) iz kojih se vrlo lagano može vidjeti kako izgleda dno na određenom području.
VEU452S   1.2019.

BlueChart kartica g2 Vision VEU453S (od Splita do Otrantskih vrata)

!
BlueChart g2 Vision predstavlja najnapredniju i najsadržajniju nautičku kartografiju na tržištu. Osnova BlueChart g2 Vision karte su satelitske snimke u visokoj rezoluciji. Na takvu "foto-kartu" uklopljene su karte svjetskih hidrografskih instituta (u slučaju Jadranskog mora to su podaci Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita). Rezultat je potpuno realan prikaz obale, otoka, plovnih puteva i naselja koje se nalaze oko broda.
BlueChart g2 Vision omogućava i mnoštvo do sad nepoznatih funkcija u nautici. Nakon umetanja BlueChart g2 Vision kartice u Garminov novi ploter dostupne su slijedeće funkcije:

Auto Guidance (Auto navođenje): jednostavno odaberite (ili upišite) mjesto na obali gdje želite doći i Garminov ploter će sam izračunati i predložiti optimalni put. Prije ovakvog izračuna potrebno je definirati minimalnu sigurnu dubinu i minimalnu sigurnu visinu broda (posebno važno za jedrilice). Koristeći najbolje digitalne nautičke podatke Jadranskog mora, ploter izračunava i na satelitskoj snimci ljubičastom linijom prikazuje optimalnu rutu do zadanog odredišta. Iz sigurnosnih razloga izrada i markiranje točaka predložene rute prepuštena je nautičaru.

"3D mariners eye" (3D pogled skipera): je funkcija koja na osnovi digitalnih podataka terena (i podmorja) oko broda renderiranjem izrađuje 3D pogled iznad površine dočaravajući tako skiperu kako zaista izgleda područje kojim trenutno plovi. Ova funkcija korisna je po danu, ali i po noći kad se treba pristati u neku valu, a uslijed manjka svjetla ne raspoznaje se konfiguracija terena.

"3D fish eye" (3D pogled ispod površine): funkcionalno je slična 3D mariners eye jedino što se radi o području ispod površine vode. Dakle, ploter iz podataka dubina na detaljnoj nautičkoj karti izračunava i iscrtava (renderira) kako izgleda dno ispred i oko broda. Ukoliko je ploter priključen i na fishfinder (ili je u uporabi kombinirani uređaj), podaci dobiveni od sonde uklapaju se u 3D prikaz ispod površine, pa je dno pokriveno signalom fishfindera još točnije iscrtano, a naravno iscrtani su i objekti (ribe) između dna i površine na tom dijelu.
Aero snimke (snimke iz zraka) sastavni su dio BlueChart g2 Vision kartografije. Nakon što se putem tražilice u softveru plotera pronađe željeno odredište, pored spiska usluga koje nudi npr. jedna marina, može se pogledati i fotografija te marine iz zraka. U bazi fotografija nalaze se snimke svih malo većim mjesta na našoj obali, mnogobrojne marine, luke i lučice. Ribolovne karte sakrivaju sve navigacijske podatke s nautičke karte i ostavljaju samo prikaz kontura dna (izobate) iz kojih se vrlo lagano može vidjeti kako izgleda dno na određenom području

BlueChart kartica g2 Vision VEU014R (od Istre do Otrantskih vrata)

!
BlueChart g2 Vision predstavlja najnapredniju i najsadržajniju nautičku kartografiju na tržištu. Osnova BlueChart g2 Vision karte su satelitske snimke u visokoj rezoluciji. Na takvu "foto-kartu" uklopljene su karte svjetskih hidrografskih instituta (u slučaju Jadranskog mora to su podaci Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita). Rezultat je potpuno realan prikaz obale, otoka, plovnih puteva i naselja koje se nalaze oko broda.
BlueChart g2 Vision omogućava i mnoštvo do sad nepoznatih funkcija u nautici. Nakon umetanja BlueChart g2 Vision kartice u Garminov novi ploter dostupne su slijedeće funkcije:

Auto Guidance (Auto navođenje): jednostavno odaberite (ili upišite) mjesto na obali gdje želite doći i Garminov ploter će sam izračunati i predložiti optimalni put. Prije ovakvog izračuna potrebno je definirati minimalnu sigurnu dubinu i minimalnu sigurnu visinu broda (posebno važno za jedrilice). Koristeći najbolje digitalne nautičke podatke Jadranskog mora, ploter izračunava i na satelitskoj snimci ljubičastom linijom prikazuje optimalnu rutu do zadanog odredišta. Iz sigurnosnih razloga izrada i markiranje točaka predložene rute prepuštena je nautičaru.

"3D mariners eye" (3D pogled skipera): je funkcija koja na osnovi digitalnih podataka terena (i podmorja) oko broda renderiranjem izrađuje 3D pogled iznad površine dočaravajući tako skiperu kako zaista izgleda područje kojim trenutno plovi. Ova funkcija korisna je po danu, ali i po noći kad se treba pristati u neku valu, a uslijed manjka svjetla ne raspoznaje se konfiguracija terena.

"3D fish eye" (3D pogled ispod površine): funkcionalno je slična 3D mariners eye jedino što se radi o području ispod površine vode. Dakle, ploter iz podataka dubina na detaljnoj nautičkoj karti izračunava i iscrtava (renderira) kako izgleda dno ispred i oko broda. Ukoliko je ploter priključen i na fishfinder (ili je u uporabi kombinirani uređaj), podaci dobiveni od sonde uklapaju se u 3D prikaz ispod površine, pa je dno pokriveno signalom fishfindera još točnije iscrtano, a naravno iscrtani su i objekti (ribe) između dna i površine na tom dijelu.
Aero snimke (snimke iz zraka) sastavni su dio BlueChart g2 Vision kartografije. Nakon što se putem tražilice u softveru plotera pronađe željeno odredište, pored spiska usluga koje nudi npr. jedna marina, može se pogledati i fotografija te marine iz zraka. U bazi fotografija nalaze se snimke svih malo većim mjesta na našoj obali, mnogobrojne marine, luke i lučice. Ribolovne karte sakrivaju sve navigacijske podatke s nautičke karte i ostavljaju samo prikaz kontura dna (izobate) iz kojih se vrlo lagano može vidjeti kako izgleda dno na određenom području

Garmin Homeport

!
HomePort je “shell aplikacija“ namijenjena postojećim korisnicima Garminovih plotera, koja omogućuje rad na elektroničkim kartama u cilju planiranja ruta, obrade podataka, pregledatočaka, te njihov prijenos s računala na ploter i obrnuto. Nakon instalacije HomePort softvera na računalo, korisnik u njega umeće svojupostojeću SD karticu s nautičkom kartografijom (npr. BlueChart g2Vision). HomePort učitava sve podatke s kartice (nautičke karte,fotografije, točke, rute, tragove,...) i prikazuje ih na ekranu računala.

Na ovaj način više nije potrebno planirati rutu na ploteru, već ju je moguće pripremiti na osobnom računalu, dobro pregledati, te pomoću iste SD kartice prenijeti u ploter.
Jedna od prednosti HomePort softvera je memoriranje točaka i ruta uračunalu, te njihovo korištenje kod izračuna budućih ruta, kao i kalkulacija potrebnog vremena, puta, te izračuna potrošnje goriva.HomePort može prikazati nautičku kartu na dva različita načina: kao klasičnu navigacijsku kartu ili kao ribolovnu kartu te fotografije marina, luka, lučica (samo uz g2 Vision).
Ovaj softver kompatibilan je s BlueChart g2 Vision, BlueChart g2, te BlueChart kartografijom. Kupuje se na SD kartici ili putem interneta saGarminove web stranice