!
!
Fujitsu matrični pisači
!

Fujitsu DL3750+ matrični pisač A4

!
Fujitsu Dual port (Cent + USB ili RS232)
format A4, brzina 480 CPS, broj kopija1 + 4
CRO priručnik, 
DL3750+   1.2020

Fujitsu DL3850+ matrični pisač A3

!
Fujitsu Dual port (Cent + USB ILI RS232),
format A3, brzina 136 znak/red, broj kopija 1 + 4
CRO priručnik
DL3850+   1.2020. 

Fujitsu DL7400 matrični pisač A3

!
 Fujitsu Dual port, Ravni prolaz, format A3,
brzina ispisa 505 cps, 136 z/red, broj kopija papira 1+7
CRO priručnik
DL7400   1.2020.