!
!
logo emoro
ROBOTI i komponente
U našoj ponudi:
EMoRo edukativni mobilni roboti
Kompleti za sastavljanje robota sa programom i dokumentacijom
EMoRo sučelja i moduli
Kompletni kontroler Interface (sučelje) ili moduli za druge eksperimente (automatiku, automatsko upravljanje)
EMoRo komponente
U ponudi su sve komponente robota koje možete zasebno kupiti