!
!
Corintech WIFI termometri i programi
Prijevoz ukalkuliran u cijenu uređaja za 3 kom i više.
Za prijevoz 1 uređaja nadoplata + 140 kn
Za prijevoz 2 uređaja nadoplata + 75 kn
9.2020.
FilesThruTheAir™
!

Corintech WIFI uređaji za mjerenje temperature i relativne vlage FilesThruTheAir™

!
.

   HR DOKUMENT PDF          HR DOKUMENT PDF          HR DOKUMENT PDF

MJERNI SUSTAV - Program za praćenje temperature i relativne vlage 1-3 senzora

!

Hrvatska inačica programa do 3 senzora:
- Praćenje i arhiviranje podataka o temperaturi
- Grafički prikaz temperature
- Pregled mjerenja temperature po datumu "od - do"
- Praćenje i arhiviranje podataka o vlažnosti (za WIFI-TH senzore temp. vlažnost)
- Grafički prikaz o vlažnosti ( dolazi u novoj verziji programa)
- Pregled mjerenja vlažnosti po datumu "od - do"
- Alarmiranje
- Ispis na pisaču temperature i vlažnosti
- Ispis iz arhive


Izvještaj ispisan na A4 pisaču

Pračenje više lokacija sa Programom MJERNI SUSTAV

Program Mjerni Sustav je zamišljen tako da postoji opcija kreiranja nadzornog korisnika za više lokacija mjerenja.
Konkretan primjer:
Lokacija Zagreb - 1 mjerna uređaja, a za taj 1 uređaja postoji jedan account u Cloud-u kojim se prate temperature samo za tu lokaciju
Lokacija Županja - 1 mjerna uređaja, također s jednim accountom za praćenje samo te lokacije
Lokacija Osijek - 1 mjerna uređaja, također s jednim accountom za praćenje samo te lokacije
Za sve te 3 lokacije se kreira nadzorni account koji ima mogućnost praćenje sva 3 navedenih uređaja
Na svakoj lokaciji je svakako potrebna instalacija Mjernog Sustava (3 instalacije) na bilo koje postojeće računalo kako bi se podaci slali u Cloud.

        
PRIMJER IZVJEŠTAJA Android

PRIMJER IZVJEŠTAJA Apple iPad tablet
pregled mjerenja temperature i relativne vlage
9.2020.

MEASURING SYSTEM
The program
for monitoring the temperature and relative humidity

MJERNI SUSTAV - Program za praćenje temperature i relativne vlage 4-6 senzora

!

Hrvatska inačica programa do 4-6 senzora:
- Praćenje i arhiviranje podataka o temperaturi
- Grafički prikaz temperature
- Pregled mjerenja temperature po datumu "od - do"
- Praćenje i arhiviranje podataka o vlažnosti (za WIFI-TH senzore temp. vlažnost)
- Grafički prikaz o vlažnosti ( dolazi u novoj verziji programa)
- Pregled mjerenja vlažnosti po datumu "od - do"
- Alarmiranje
- Ispis na pisaču temperature i vlažnosti
- Ispis iz arhive


Pračenje više lokacija sa Programom MJERNI SUSTAV

Program Mjerni Sustav je zamišljen tako da postoji opcija kreiranja nadzornog korisnika za više lokacija mjerenja.
Konkretan primjer:
Lokacija Zagreb - 2 mjerna uređaja, a za ta 2 uređaja postoji jedan account u Cloud-u kojim se prate temperature samo za tu lokaciju
Lokacija Županja - 1 mjerna uređaja, također s jednim accountom za praćenje samo te lokacije
Lokacija Osijek - 3 mjerna uređaja, također s jednim accountom za praćenje samo te lokacije
Za sve te 3 lokacije se kreira nadzorni account koji ima mogućnost praćenje svih 6 navedenih uređaja
Na svakoj lokaciji je svakako potrebna instalacija Mjernog Sustava (3 instalacije) na bilo koje postojeće računalo kako bi se podaci slali u Cloud.

        
PRIMJER IZVJEŠTAJA Android

PRIMJER IZVJEŠTAJA za tablete Windows, iOS, Android
pregled mjerenja temperature i relativne vlage
9.2020.

MEASURING SYSTEM
The program
for monitoring the temperature and relative humidity

MJERNI SUSTAV - Program za praćenje temperature i relativne vlage 7-10 senzora

!

Hrvatska inačica programa od 6-10 senzora:
- Praćenje i arhiviranje podataka o temperaturi
- Grafički prikaz temperature
- Pregled mjerenja temperature po datumu "od - do"
- Praćenje i arhiviranje podataka o vlažnosti (za WIFI-TH senzore temp. vlažnost)
- Grafički prikaz o vlažnosti ( dolazi u novoj verziji programa)
- Pregled mjerenja vlažnosti po datumu "od - do"
- Alarmiranje
- Ispis na pisaču temperature i vlažnosti
- Ispis iz arhive


Pračenje više lokacija sa Programom MJERNI SUSTAV

Program Mjerni Sustav je zamišljen tako da postoji opcija kreiranja nadzornog korisnika za više lokacija mjerenja.
Konkretan primjer:
Lokacija Zagreb - 4 mjerna uređaja, a za ta 4 uređaja postoji jedan account u Cloud-u kojim se prate temperature samo za tu lokaciju
Lokacija Rijeka - 2 mjerna uređaja, također s jednim accountom za praćenje samo te lokacije
Lokacija Županja- 1 mjerna uređaja, također s jednim accountom za praćenje samo te lokacije
Lokacija Osijek - 3 mjerna uređaja, također s jednim accountom za praćenje samo te lokacije
Za sve te 4 lokacije se kreira nadzorni account koji ima mogućnost praćenje svih 10 navedenih uređaja
Na svakoj lokaciji je svakako potrebna instalacija Mjernog Sustava (4 instalacije) na bilo koje postojeće računalo kako bi se podaci slali u Cloud.

        
PRIMJER IZVJEŠTAJA Android

PRIMJER IZVJEŠTAJA Apple iPad tablet
pregled mjerenja temperature i relativne vlage
9.2020.

MEASURING SYSTEM
The program
for monitoring the temperature and relative humidity

Corintech EL-WIFI-TPX + Temperature data loger

!
NOVO 2020.
Corintech EL-WIFI-TPX + Temperature data loger
9.2020.

Corintech EL-P-TPX + Digital Calibrate Thermistor Probe

!
NOVO 2020.
Corintech EL-P-TPX + Digital Calibrate Thermistor Probe
9.2020.

Corintech EL-WiFi-VACX Vaccine Temperature Data Logger

!
NOVO 2020.
Corintech EL-WiFi-VACX Vaccine Temperature Data Logger
9.2020.

Corintech EL-P-VACX Digital Calibrate Vaccine Thermistor Probe

!
NOVO 2020.
Corintech EL-P-VACX Digital Calibrate Vaccine Thermistor Probe
9.2020.

Corintech EL-WIFI-T FilesThruTheAir™

!
EasyLog WiFi Temperature Data Logger
EL WIFI T   8.2019.

Corintech EL-WIFI-T+ FilesThruTheAir™

!
EasyLog WiFi High Accuracy Temperature Data Logger
EL WIFI T+   8.2019.