!
!
Corintech GFX LOGGERS
Prijevoz ukalkuliran u cijenu uređaja za 3 kom i više.
Za prijevoz 1 uređaja nadoplata + 140 kn
Za prijevoz 2 uređaja nadoplata + 75 kn
1.2017.
!

Corintech GFX-T

!
GFXT   1.2017.

Corintech GFX-TH

!
GFXTH   1.2017.

Corintech GFX-TH+

!
GFXTH+   1.2017.

Corintech GFX-TC

!
GFXTC   1.2017.

Corintech GFX-DTC

!
GFXDTC   1.2017.

Corintech GFX-DTP

!
GFXDTP   1.2017.