!
!
Dymo traka za mehaničke aparate
!

DYMO plava traka 9mm 3m

!

DYMO standardna plava traka
širina trake 9mm
dužina 3m

Standardna traka se koristi za mehaničke uređaje

DYMO crna traka 9mm 3m

!

DYMO standardna crna traka
širina trake 9mm
dužina 3m

Standardna traka se koristi za mehaničke uređaje

DYMO crvena traka 9mm 3m

!

DYMO standardna crvena traka
širina trake 9mm
dužina 3m

Standardna traka se koristi za mehaničke uređaje

DYMO zelena traka 9mm 3m

!

DYMO standardna zelena traka
širina trake 9mm
dužina 3m

Standardna traka se koristi za mehaničke uređaje