!
!
ŽIGOVI DATUMI NA PODRUČJU HRVATSKE

HRVATSKA POŠTA    PREGLED PRIGODNIH ŽIGOVI    HP PRIGODNI ŽIGOVI PUŠTENI U UPORABU I POVUČENI

PRIGODNI ŽIG 2003


PRIGODNI ŽIGOVI 2018.PRIGODNI ŽIGOVI 2019.


  Šah   FK  Zagreb
5.2020.

!

MARKOFILIJA - POŠTANSKI ŽIGOVI

!

MARKOFILIJA je područje u filateliji za sakupljanje i proučavanje poštanskih žigova

RUČNI ŽIG
DNEVNI ŽIG Poštanskog ureda PU

PRIGODNI ŽIG PRVOG DANA

PRIGODNI ŽIG

Predfilatelistčki žig do 31.5.1850.
Žig pomočne pošte (Poštanska agencija)
Auto pošta žig
Autobusni žig
Brodski žig
Željeznički žig

Poštareva olovka

STROJNI ŽIG
Strojni žig poštanskog ureda (crne ili crvene boje)

FLAM strojni žig s porukom (crne, rijetko crvene boje)

FRANKOTIP  - METER STAMP
Stroj za frankiranje proizvođač: Lirma, Francotyp, Neopost, Pitney Bowes, Postalia
boja frankotipa: crvena
Pisač igličasti za naljepnice proizvođač: Camp, Wincor Nixdorf
boja ispisa ribona: crna, crvena, plava, ljubičasta

1. žig sa frankaturom i porukom
a. strojni otisak direktno na poštanski dokument (pismo, paket karta)
2. žig sa frankaturom
a. strojni otisak direktno na poštanski dokument
b. strojni otisak na naljepnice
vrste naljepnica: sa plavom zaštitom logotip pošte, bijela bianko, predtiskane crna, plava, crvena, termo,

DODATNI ŽIG - CACHET
vojni žigovi ratnih brodova, torpednih čamaca, podmornica (crvene boje)

ŽIG POLJSKA POŠTA
žig POLJSKA POŠTA HRVATSKE VOJSKE 1991.-1998. (zelene, ljubičaste boje)

žig FELDPOST (poljska pošta) njemački kontigent u srednjoj i sjevenoj Dalmaciji od 1995.-1997. (crne boje)


ŽIG CENZURA

SLUŽBENI ŽIG POŠTE

TELEGRAFSKI ŽIG

TELEGRAM ŽIG
______________________________________________________________________
Autor teksta: Zoran Landeka  (prihvačam primjedbe, dopune, ispravke na email: zlandeka@gmail.com  )  
27.04.2020. - 24.05.2020.

DATUMI FILATELIJA NUMIZMATIKA

!

DATUMI FILATELIJA

DUBROVAČKA REPUBLIKA
27.5.1806. ukida se Dubrovačka Republika i dolazi pod vlast Napoleona

NAPOLEONOVE ILIRSKE POKRAJINE
14.10.1809. - 1813. KRANJSKA, ISTRA, DALMACIJA

AUSTRIJSKO CARSTVO
11.8.1804. - 29.5.1867. Austrijsko carstvo (Kaisertum Österreich)
Do 30.5.1850. predfilatelističko doba
Od 1.6.1850. filatelističko doba

AUSTRO UGARSKA MONARHIJA
8.6.1867. - 31.10.1918. Austro Ugarska carska i kraljevska (k.u.k.) više nacionalna država u
srednjoj Europi s vladarima Habsburgovcima.

DRŽAVA SHS
Od 29.10.1918. do 1.12.1918. (32 dana) DRŽAVA SLOVENACA, HRVATA I SRBA
Od 29.10.1918. do 17.11.1918. FIUME (Rijeka) je u sastavu DRŽAVE SHS kada vlast preuzima
Saveznička uprava.

KRALJEVSTVO SHS
1.12.1918. Država SHS ujedinjuju se s Kraljevinom Srbijom i Crnom Gorom u Kraljevstvo Srba,
Hrvata i Slovenaca (Kraljevstvo SHS)
KRALJEVINA SHS
1922. godine mjenja se naziv iz Kraljevstvo SHS u Kraljevinu SHS što Hrvatski Sabor nikad nije
raspravio niti ratificirao.

FIUME (RIJEKA)
1755. prvi poštanski žig V:FIVME na području Hrvatske
1809.-1813. Rijeka je u sastavu Napoleonove pokrajine Ilirie, FIUME ILLIRIE
29.10.1918.-17.11.1918. u sastavu DRŽAVE SHS
2.12.1918. - 31.3.1924. FIUME - POŠTANSKE MARKE
Od 1.4.1918. Rijeka je u poštanskom prometu Kraljevine Italije
13.11.1920.- 10.1.1921. D’Annunzijevi legionari s talijanskom vojskom okupirali su Kvarnerske
otoke Rab i Krk.

JUGOSLAVIJA
1. siječnja 1971. godine u Jugoslaviji je uvedeno pisanje poštanskog broja na svim pošiljkama koje
korisnici šalju poštom.

HRVATSKA
9.9.1991. izdana prva poštanska marka RH ( HPT, 1.00, zračna pošta, motiv putnički avion, Zagreb
Dubrovnik)
15.01.1992. međunarodno priznanje Republike Hrvatske.
1992. marke s doplatom u korist Hrvatskog radiše
1992. doplatne marke u povodu Tjedna crvenog križa, Tjedna borbe protiv tuberkuloze, Tjedna
solidarnosti
16.12.1994. izdan je prvi prigodni blok u povodu 900. obljetnice Zagreba i Zagrebačke biskupije.
Prve redovite marke
23.12.2000. HP izdala je prvi karnet u povodu Božića
2000. najpoznatija krivotvorina falsifikat na štetu Hrvatske pošte otkrivena je 2006. godine ( HP,
3,50 , motiv Vis)
2004. Prva okrugla marka
marka oblika srca
mirisna marka blok Ruža
2006. Prva marka pisana Brailleovim pismom.
fosforescentni premaz (dan broja 112)
infracrvena tehnika "slika u slici" ( pristupanje Hrvatske Europskoj uniji)
zajednička izdanja maraka ( Hrvatska i Španjolska, Hrvatska i Mađarska)

DATUMI NUMIZMATIKA

AUSTRO UGARSKA MONARHIJA
8.6.1867. - 31.10.1918. gulden, austro-ukarska kruna od 1892.

HRVATSKA
HR VALUTA
23.12.1991. prelazak s YU-dinara na CRD (1:1) NN71/91,
02.04.1992. prelazak s CRD na HRD (1:1) NN 19/92.
30.05.1994. prelazak s HRD na HRK kune i lipe (1000:1) NN 37/94


NAPOMENA:
ukoliko imate primjedbu na datum ili želite da se doda novi datum pišite na: zola@xnet.hr
Ova rubrika je u radu i stalno se nadopunjava: