!
!
ABBYY OCR program
!

ABBY FineReader ver 14 standard

!
OCR i PDF u jednom, softverska aplikacija za povećanje poslovne produktivnosti u radu s dokumentima. Pretvorba skenova, slika i PDF-ova u formate koji se mogu uređivati, rad s PDF dokumentima (uređivanje, pretvorba,ispunjavanje formi, komentiranje, kreiranje, zaštita…)
Standalone varijanta - jedno računalo, jedna licenca.
Elektronska verzija, ponuda vrijedi do 31.03.2019.
ABBY FineReader 14 Standard  3.2019.

ABBYY FineReader 14 Standard Upgrade

!
Nadogradnja s prethodnih verzija (ABBYY FineReader 10, 11, 12 te ABBYY PDF Transformer+ i 3.0).
Standalone varijanta - jedno računalo, jedna licenca.
Elektronska verzija, ponuda vrijedi do 31.03.2019.
ABBYY FineReader 14 Standard Upgrade 3.2019.

ABBYY FineReader 14 Corporate Per-seat use

!
Dodatne funkcionalnosti u odnosu na verziju Standard: Usporedba dokumenata, vlastiti automatizirani zadaci, alat Hot Folderza automatsku pretvorbu dokumenata, redakcija/uklanjanje povjerljivih informacija…
Mrežna / standalone varijanta – jedno računalo, jedna licenca.
Elektronska verzija, ponuda vrijedi do 31.03.2019.
ABBYY FineReader 14 Corporate Per-seat use   3.2019.