ZEBRA ETIKETE

zebralogo_000

Zebra etikete Z ULTIMATE 3000T White 51X32 R76mm

Zebra etikete Z ULTIMATE 3000T Silver 51X25mm R76mm

Zebra etikete Z ULTIMATE 3000T Silver 70X32 R25.4mm

Zebra etikete Z ULTIMATE 3000T White 51X32 R25,4mm

Zebra etikete Z ULTIMATE 3000T Silver 51X25 R25.4mm

Zebra etikete Z ULTIMATE 3000T Silver 38X19 R25.4mm

Zebra etikete VELLUM 62x42mm R76mm 3000 etiketa u roli

Zebra etikete VELLUM 100x100mm R76mm 1000 etiketa u roli

Zebra etikete VELLUM 70x40mm R40mm 1500 etiketa u roli

Zebra etikete VELLUM 30x18mm R25,4mm 2500 etiketa u roli

Zebra etikete VELLUM 40x21mm R25,4mm 1500 etiketa u roli

Zebra etikete VELLUM 62x42mm R25,4mm 1000 etiketa u roli

Zebra etikete VELLUM 70x48mm R25,4mm 1000 etiketa u roli

Zebra etikete VELLUM 102x72mm R25,4mm 500 etiketa u roli

Zebra etikete VELLUM 105x148mm R25,4mm 500 etiketa u roli

Zebra etikete CHROM 76x57mm R40mm 1500 kom u roli

Zebra etikete CHROM 70x30mm R25,4mm1000 kom u roli

Zebra etikete CHROM 76x57mm R25,4mm1500 kom u roli

Zebra etikete CHROM 80x40mm R25,4mm 1000 kom u roli

Zebra etikete TERMO 75x19mm 14,5m 75g u roli

Zebra etikete TERMO ECO 105x148mm R40mm 250 u roli

POLIPROPILEN etikete za Zebru Termal Transfer 100 x 100 mm bijele mat u roli 1000 kom

Etikete termo 30x30 mm s perforacijom u roli 1000 kom

Etikete termo 30x30 mm s perforacijom u roli 1200 kom