!
!
as mix1
ASonic KONCENTRAT TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE

 

asl

LINK NA NAŠE STRANICE

https://www.ultrazvucnekade.com.hr


 
hrqrasonic

 
KONCENTRAT TEKUĆINE

ZA ULTRAZVUČNE KADE ZA ČIŠĆENJE
 


AS-GEN 1-5-25 litri
AS-MLP 1-5-25 litri - više namjenski
AS-CARB 1-5-25 litri - za karburatore
AS-OXI 1-5-25 litri - za okside
AS-SENS 1-5-25 litri - za osjetljive metale
AS-JEW 1-5 litri - za nakit
AS-PCB 1-5-25 litri
AS-OPT 1-5 litri - za optičke leće
AS-BIOX 1-5 litri - ronilački pribor za disanje
AS-ENZ 1 litra - /prodano/
AS-UPC 100gr - prah za čišćenje
AS-UPC 250gr - prah za čišćenje

!

Asonic AS GEN1 dugotrajni koncentrat tekučina za čišćenje

!
EAN: 0618056729037
AS GEN1 dugotrajni koncentrat, tekučina za čišćenje
Izuzetno moćan univerzalni višenamjenski koncentrat za ultrazvučno čišćenje. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu i hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 1 litra
0618056729037 AS GEN1   5.2021.
TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE MOŽETE KUPITI U ZOLA MALOPRODAJI 
Novi Zagreb, Trg senjskih uskoka 8, ponedjeljak - petak od 8:00 -17:00

UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
NAZIV PROIZVODA: AS-GEN
PREDLAZEMO DA KORISTITE OVAJ KONCENTRAT U SKLADU S OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 5% U ODNOSU NA VODU.
RADNA TEMPERATURA TREBA BITI IZMEĐU 40 - 60 °C.
SNAŽAN KONCENTRAT SA NISKO ALKALNOM VRIJEDNOŠĆU.
UKLANJA NEČISTOĆE: OKSIDACIJU, UGLJIK, MASNOĆU.
SIGURNO ZA ŽELJEZO, BAKAR, KOSITAR, ALUMINIJ I NEHRĐAJUĆI ČELIK.
                 ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: DINATRIJEV METASILIKAT, ALKOHOL ETOKSILAT, BETA- ALANIN, N-KOK ALKIL DERIVATI, NATRIJEVE SOLI.
H314 UZROKUJE OZBILJNE OPEKLINE KOŽE I OŠTEÈENJA OKA.
P260 NE UDISATI MAGLU / PARE / SPREJ
P280 NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠTITNU ODJEĆU / ZAŠTITU ZA OČI / ZAŠTITU ZA LICE.
P264 NAKON RUKOVANJA TEMELJITO ISPERITE.
P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA / NE IZAZIVATI POVRAČANJE.
P303 + P361 + P353 AKO DODE U DOTICAJ S KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITI / SKINUTI SVU
KONTAMINIRANU ODJEĆU. ISPRATI KOŽU VODOM / TUŠEM.
P305 + P351 + P338 AKO DOÐE U DOTICAJ S OČIMA : NEKOLIKO MINUTA OPREZNO ISPIRATI VODOM.
UKLONITE KONTAKTNE LEĆE AKO IH IMATE I AKO MOŽETE TO UČINITI. NASTAVITE ISPIRATI.
P304 + P340 AKO JE UDAHNUTO: IZNIJETI ŽRTVU NA SVIJEŽI ZRAK I DRŽATI JE U STANJU MIROVANJA U
POLOŽAJU UGODNOM ZA DISANJE.
P363 OPERITE KONTAMINIRANU ODJEĆU PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P310 ODMAH NAZOVITE DOKTORA ILI CENTAR ZA HITNU POMOĆ.
P501 ODLOŽITE SADRŽAJ / SPREMNIK U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA.
NAZIV PROIZVODA:TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Asonic AS GEN5 dugotrajni koncentrat tekučina za čišćenje

!
EAN: 0618056729044
AS GEN5 dugotrajni koncentrat, tekučina za čišćenje
Izuzetno moćan univerzalni višenamjenski koncentrat za ultrazvučno čišćenje. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 5 litara
0618056729044 ASGEN5   5.2021.
TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE MOŽETE KUPITI U ZOLA MALOPRODAJI 
Novi Zagreb, Trg senjskih uskoka 8, ponedjeljak - petak od 8:00 -17:00

UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
NAZIV PROIZVODA: AS-GEN
PREDLAZEMO DA KORISTITE OVAJ KONCENTRAT U SKLADU S OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 5% U ODNOSU NA VODU.
RADNA TEMPERATURA TREBA BITI IZMEĐU 40 - 60 °C.
SNAŽAN KONCENTRAT SA NISKO ALKALNOM VRIJEDNOŠĆU.
UKLANJA NEČISTOĆE: OKSIDACIJU, UGLJIK, MASNOĆU.
SIGURNO ZA ŽELJEZO, BAKAR, KOSITAR, ALUMINIJ I NEHRĐAJUĆI ČELIK.
                 ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: DINATRIJEV METASILIKAT, ALKOHOL ETOKSILAT, BETA- ALANIN, N-KOK ALKIL DERIVATI, NATRIJEVE SOLI.
H314 UZROKUJE OZBILJNE OPEKLINE KOŽE I OŠTEÈENJA OKA.
P260 NE UDISATI MAGLU / PARE / SPREJ
P280 NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠTITNU ODJEĆU / ZAŠTITU ZA OČI / ZAŠTITU ZA LICE.
P264 NAKON RUKOVANJA TEMELJITO ISPERITE.
P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA / NE IZAZIVATI POVRAČANJE.
P303 + P361 + P353 AKO DODE U DOTICAJ S KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITI / SKINUTI SVU
KONTAMINIRANU ODJEĆU. ISPRATI KOŽU VODOM / TUŠEM.
P305 + P351 + P338 AKO DOÐE U DOTICAJ S OČIMA : NEKOLIKO MINUTA OPREZNO ISPIRATI VODOM.
UKLONITE KONTAKTNE LEĆE AKO IH IMATE I AKO MOŽETE TO UČINITI. NASTAVITE ISPIRATI.
P304 + P340 AKO JE UDAHNUTO: IZNIJETI ŽRTVU NA SVIJEŽI ZRAK I DRŽATI JE U STANJU MIROVANJA U
POLOŽAJU UGODNOM ZA DISANJE.
P363 OPERITE KONTAMINIRANU ODJEĆU PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P310 ODMAH NAZOVITE DOKTORA ILI CENTAR ZA HITNU POMOĆ.
P501 ODLOŽITE SADRŽAJ / SPREMNIK U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA.

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Asonic AS GEN25 dugotrajni koncentrat tekučina za čišćenje

!
EAN: 0618056729051
AS GEN25 dugotrajni koncentrat, tekučina za čišćenje
Izuzetno moćan univerzalni višenamjenski koncentrat za ultrazvučno čišćenje. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 25 litara
0618056729051 ASGEN25   5.2021.
UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
NAZIV PROIZVODA: AS-GEN
PREDLAZEMO DA KORISTITE OVAJ KONCENTRAT U SKLADU S OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 5% U ODNOSU NA VODU.
RADNA TEMPERATURA TREBA BITI IZMEĐU 40 - 60 °C.
SNAŽAN KONCENTRAT SA NISKO ALKALNOM VRIJEDNOŠĆU.
UKLANJA NEČISTOĆE: OKSIDACIJU, UGLJIK, MASNOĆU.
SIGURNO ZA ŽELJEZO, BAKAR, KOSITAR, ALUMINIJ I NEHRĐAJUĆI ČELIK.
                 ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: DINATRIJEV METASILIKAT, ALKOHOL ETOKSILAT, BETA- ALANIN, N-KOK ALKIL DERIVATI, NATRIJEVE SOLI.
H314 UZROKUJE OZBILJNE OPEKLINE KOŽE I OŠTEÈENJA OKA.
P260 NE UDISATI MAGLU / PARE / SPREJ
P280 NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠTITNU ODJEĆU / ZAŠTITU ZA OČI / ZAŠTITU ZA LICE.
P264 NAKON RUKOVANJA TEMELJITO ISPERITE.
P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA / NE IZAZIVATI POVRAČANJE.
P303 + P361 + P353 AKO DODE U DOTICAJ S KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITI / SKINUTI SVU
KONTAMINIRANU ODJEĆU. ISPRATI KOŽU VODOM / TUŠEM.
P305 + P351 + P338 AKO DOÐE U DOTICAJ S OČIMA : NEKOLIKO MINUTA OPREZNO ISPIRATI VODOM.
UKLONITE KONTAKTNE LEĆE AKO IH IMATE I AKO MOŽETE TO UČINITI. NASTAVITE ISPIRATI.
P304 + P340 AKO JE UDAHNUTO: IZNIJETI ŽRTVU NA SVIJEŽI ZRAK I DRŽATI JE U STANJU MIROVANJA U
POLOŽAJU UGODNOM ZA DISANJE.
P363 OPERITE KONTAMINIRANU ODJEĆU PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P310 ODMAH NAZOVITE DOKTORA ILI CENTAR ZA HITNU POMOĆ.
P501 ODLOŽITE SADRŽAJ / SPREMNIK U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA.

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Asonic AS MLP1 višenamjenski koncentrat tekučina za čišćenje

!
EAN: 0618056729068
AS MLP1 višenamjenski univerzalni koncentrat, tekučina za čišćenje
Višenamjenski koncentrat za ultrazvučno čišćenje jak je i nisko alkalan. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 1 litra
0618056729068 ASMLP1   5.2021.

TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE MOŽETE KUPITI U ZOLA MALOPRODAJI 
Novi Zagreb, Trg senjskih uskoka 8, ponedjeljak - petak od 8:00 -17:00

UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
NAZIV PROIZVODA: AS - MLP
PREDLAŽEMO DA OVAJ KONCENTRAT KORISTITE PREMA OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 2% NA 1L VODE.
OD 1 LITRE KONCENTRATA MOŽETE NAPRAVITI 50 LITARA TEKUĆINE.
RADNA TEMPERATURA TREBA BITI IZMEĐU 40 - 60 °C.
JAK KONCENTRAT S NISKOM ALKALNOM VRIJEDNOŠĆU.
UKLANJA NEČISTOĆE: OKSIDACIJA, UGLJIK, MASNOĆE
SIGURNO ZA ŽELJEZO, BAKAR, KOSITAR, ALUMINIJ I NEHRĐAJUĆI ČELIK.
                     ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: KALIJEV HIDROKSID, MASNE KISELINE C8-10H314 UZROKUJE OPASNE OPEKLINE
KOŽE I OŠTEČENJA OČIJU.
P280 NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE/ ZAŠTITNU ODJEĆU/ ZAŠTITU ZA OČI/ ZAŠTITU ZA LICE.
P301 + P330+ P331 AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA. NE IZAZIVATI POVRAČANJE.
P303 + P361 + P353 AKO DOĐE U DOTICAJ S KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITI / SKINUTI SVU
KONTAMINIRANU ODJEĆU. ISPRATI KOŽU VODOM / TUŠEM.
P305 + P351 + P338 AKO DOĐE U DOTICAJ S OČIMA: NEKOLIKO MINUTA OPREZNO ISPIRATI VODOM. UKLONITE
KONTAKTNE LEĆE AKO IH IMATE I AKO TO MOŽETE UČINITI.
NASTAVITI ISPIRANJE.
P501 ODLOŽITE SADRŽAJ / SPREMNIK U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Asonic AS MLP5 višenamjenski koncentrat tekučina za čišćenje

!
EAN: 0618056729075
AS MLP5 višenamjenski univerzalni koncentrat, tekučina za čišćenje
Višenamjenski koncentrat za ultrazvučno čišćenje jak je i nisko alkalan. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 5 litara
0618056729075 ASMLP5   4.2021.

UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
NAZIV PROIZVODA: AS - MLP
PREDLAŽEMO DA OVAJ KONCENTRAT KORISTITE PREMA OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 2% NA 1L VODE.
OD 1 LITRE KONCENTRATA MOŽETE NAPRAVITI 50 LITARA TEKUĆINE.
RADNA TEMPERATURA TREBA BITI IZMEĐU 40 - 60 °C.
JAK KONCENTRAT S NISKOM ALKALNOM VRIJEDNOŠĆU.
UKLANJA NEČISTOĆE: OKSIDACIJA, UGLJIK, MASNOĆE
SIGURNO ZA ŽELJEZO, BAKAR, KOSITAR, ALUMINIJ I NEHRĐAJUĆI ČELIK.
                     ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: KALIJEV HIDROKSID, MASNE KISELINE C8-10H314 UZROKUJE OPASNE OPEKLINE
KOŽE I OŠTEČENJA OČIJU.
P280 NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE/ ZAŠTITNU ODJEĆU/ ZAŠTITU ZA OČI/ ZAŠTITU ZA LICE.
P301 + P330+ P331 AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA. NE IZAZIVATI POVRAČANJE.
P303 + P361 + P353 AKO DOĐE U DOTICAJ S KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITI / SKINUTI SVU
KONTAMINIRANU ODJEĆU. ISPRATI KOŽU VODOM / TUŠEM.
P305 + P351 + P338 AKO DOĐE U DOTICAJ S OČIMA: NEKOLIKO MINUTA OPREZNO ISPIRATI VODOM. UKLONITE
KONTAKTNE LEĆE AKO IH IMATE I AKO TO MOŽETE UČINITI.
NASTAVITI ISPIRANJE.
P501 ODLOŽITE SADRŽAJ / SPREMNIK U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Asonic AS MLP25 višenamjenski koncentrat tekučina za čišćenje

!
EAN: 0618056729082
AS MLP25 višenamjenski univerzalni koncentrat, tekučina za čišćenje
Višenamjenski koncentrat za ultrazvučno čišćenje jak je i nisko alkalan. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 25 litara
0618056729082 ASMLP5   4.2021.

UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
NAZIV PROIZVODA: AS - MLP
PREDLAŽEMO DA OVAJ KONCENTRAT KORISTITE PREMA OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 2% NA 1L VODE.
OD 1 LITRE KONCENTRATA MOŽETE NAPRAVITI 50 LITARA TEKUĆINE.
RADNA TEMPERATURA TREBA BITI IZMEĐU 40 - 60 °C.
JAK KONCENTRAT S NISKOM ALKALNOM VRIJEDNOŠĆU.
UKLANJA NEČISTOĆE: OKSIDACIJA, UGLJIK, MASNOĆE
SIGURNO ZA ŽELJEZO, BAKAR, KOSITAR, ALUMINIJ I NEHRĐAJUĆI ČELIK.
                     ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: KALIJEV HIDROKSID, MASNE KISELINE C8-10H314 UZROKUJE OPASNE OPEKLINE
KOŽE I OŠTEČENJA OČIJU.
P280 NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE/ ZAŠTITNU ODJEĆU/ ZAŠTITU ZA OČI/ ZAŠTITU ZA LICE.
P301 + P330+ P331 AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA. NE IZAZIVATI POVRAČANJE.
P303 + P361 + P353 AKO DOĐE U DOTICAJ S KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITI / SKINUTI SVU
KONTAMINIRANU ODJEĆU. ISPRATI KOŽU VODOM / TUŠEM.
P305 + P351 + P338 AKO DOĐE U DOTICAJ S OČIMA: NEKOLIKO MINUTA OPREZNO ISPIRATI VODOM. UKLONITE
KONTAKTNE LEĆE AKO IH IMATE I AKO TO MOŽETE UČINITI.
NASTAVITI ISPIRANJE.
P501 ODLOŽITE SADRŽAJ / SPREMNIK U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Asonic AS CARB1 koncentrat tekučina za karburatore

!
EAN: 0618056729099
AS CARB1 koncentrat tekučina za čišćenje karburatora
Koncentrat za ultrazvučno čišćenje rasplinjača i sličnih metalnih legura je jak i nisko alkalan. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 1 litra
0618056729099 AS CARB1   5.2021.

TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE MOŽETE KUPITI U ZOLA MALOPRODAJI 
Novi Zagreb, Trg senjskih uskoka 8, ponedjeljak - petak od 8:00 -17:00

SIGURNOSNE UPUTE
UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
NAZIV PROIZVODA: AS-CARB
PREDLAŽEMO DA OVAJ KONCENTRATKORISTITE PREMA OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 10% NA 1L VODE. OPTIMALNA TEMPERATURA ZA ČIŠĆENJE JE
IZMEĐU 50 - 60 °C. KONCENTRAT JE JAK I NISKO ALKALAN. UKLANJA ONEČIŠĆENJA,
UKLJUČUJUĆI OPĆE NEČISTOĆE, UGLJIK I MASNOĆU. SIGURNO ZA UPOTREBU NA MJEDU ( MESINGU) ,
ALUMINIJU, I OSTALIM OSJETLJIVIM METALIMA.
                   ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: NATRIJEV METASILIKAT PENTAHIDRAT.
H290 - MOŽE BITI KOROZIVNO ZA METALE.
 H314 - IZAZIVA TEŠKE OPEKLINE KOŽE I OŠTEČENJA OKA.
 P280 - NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠTITNU ODJEĆU / ZAŠTITU ZA OČI / ZAŠTITU ZA LICE.
 P305 + 351 + 338: AKO DOĐE U DOTICAJ S OČIMA:ISPERITE OPREZNO S VODOM NEKOLIKO MINUTA.
UKLONITE KONTAKTNE LEĆE, AKO IH NOSITE I AKO JE TO MOGUĆE. NASTAVITE ISPIRATI.
 P303 + 361 + 353 AKO DOĐE U DOTICAJ SA KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITE SVU KONTAMINIRANU
ODJEĆU. ISPRATI KOŽU S VODOM ILI POD TUŠEM.
 P301 + 330 + 331: U SLUČAJU AKO SE PROGUTA: ISPERITE USTA / NE IZAZIVATI POVRAČANJE. P310 - ODMAH
NAZOVITE LIJEČNIKA ILI CENTAR ZA HITNU POMOĆ.
P363 - OPRATI KONTAMINIRANU ODJEĆU PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P501 - ODLOŽITE SADRŽAJ U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM.

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Asonic AS CARB5 koncentrat tekučina za karburatore

!
EAN: 0618056729105
AS CARB5 koncentrat tekučina za čišćenje karburatora
Koncentrat za ultrazvučno čišćenje rasplinjača i sličnih metalnih legura je jak i nisko alkalan. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 5 litara
0618056729105 ASCARB5   5.2021.

TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE MOŽETE KUPITI U ZOLA MALOPRODAJI 
Novi Zagreb, Trg senjskih uskoka 8, ponedjeljak - petak od 8:00 -17:00

SIGURNOSNE UPUTE
UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
NAZIV PROIZVODA: AS-CARB
PREDLAŽEMO DA OVAJ KONCENTRATKORISTITE PREMA OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 10% NA 1L VODE. OPTIMALNA TEMPERATURA ZA ČIŠĆENJE JE  50 - 60 °C. KONCENTRAT JE JAK I NISKO ALKALAN. UKLANJA ONEČIŠĆENJA,
UKLJUČUJUĆI OPĆE NEČISTOĆE, UGLJIK I MASNOĆU. SIGURNO ZA UPOTREBU NA MJEDU ( MESINGU) ,
ALUMINIJU, I OSTALIM OSJETLJIVIM METALIMA.
                   ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: NATRIJEV METASILIKAT PENTAHIDRAT.
H290 - MOŽE BITI KOROZIVNO ZA METALE.
 H314 - IZAZIVA TEŠKE OPEKLINE KOŽE I OŠTEČENJA OKA.
 P280 - NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠTITNU ODJEĆU / ZAŠTITU ZA OČI / ZAŠTITU ZA LICE.
 P305 + 351 + 338: AKO DOĐE U DOTICAJ S OČIMA:ISPERITE OPREZNO S VODOM NEKOLIKO MINUTA.
UKLONITE KONTAKTNE LEĆE, AKO IH NOSITE I AKO JE TO MOGUĆE. NASTAVITE ISPIRATI.
 P303 + 361 + 353 AKO DOĐE U DOTICAJ SA KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITE SVU KONTAMINIRANU
ODJEĆU. ISPRATI KOŽU S VODOM ILI POD TUŠEM.
 P301 + 330 + 331: U SLUČAJU AKO SE PROGUTA: ISPERITE USTA / NE IZAZIVATI POVRAČANJE. P310 - ODMAH
NAZOVITE LIJEČNIKA ILI CENTAR ZA HITNU POMOĆ.
P363 - OPRATI KONTAMINIRANU ODJEĆU PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P501 - ODLOŽITE SADRŽAJ U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM.

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Asonic AS CARB25 koncentrat tekučina za karburatore

!
EAN: 0618056729112
AS CARB25 koncentrat tekučina za čišćenje karburatora
Koncentrat za ultrazvučno čišćenje rasplinjača i sličnih metalnih legura je jak i nisko alkalan. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 25 litara
0618056729112 ASCARB25   5.2021.

SIGURNOSNE UPUTE
UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
NAZIV PROIZVODA: AS-CARB
PREDLAŽEMO DA OVAJ KONCENTRATKORISTITE PREMA OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 10% NA 1L VODE. OPTIMALNA TEMPERATURA ZA ČIŠĆENJE JE  50 - 60 °C. KONCENTRAT JE JAK I NISKO ALKALAN. UKLANJA ONEČIŠĆENJA,
UKLJUČUJUĆI OPĆE NEČISTOĆE, UGLJIK I MASNOĆU. SIGURNO ZA UPOTREBU NA MJEDU ( MESINGU) ,
ALUMINIJU, I OSTALIM OSJETLJIVIM METALIMA.
                   ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: NATRIJEV METASILIKAT PENTAHIDRAT.
H290 - MOŽE BITI KOROZIVNO ZA METALE.
 H314 - IZAZIVA TEŠKE OPEKLINE KOŽE I OŠTEČENJA OKA.
 P280 - NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠTITNU ODJEĆU / ZAŠTITU ZA OČI / ZAŠTITU ZA LICE.
 P305 + 351 + 338: AKO DOĐE U DOTICAJ S OČIMA:ISPERITE OPREZNO S VODOM NEKOLIKO MINUTA.
UKLONITE KONTAKTNE LEĆE, AKO IH NOSITE I AKO JE TO MOGUĆE. NASTAVITE ISPIRATI.
 P303 + 361 + 353 AKO DOĐE U DOTICAJ SA KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITE SVU KONTAMINIRANU
ODJEĆU. ISPRATI KOŽU S VODOM ILI POD TUŠEM.
 P301 + 330 + 331: U SLUČAJU AKO SE PROGUTA: ISPERITE USTA / NE IZAZIVATI POVRAČANJE. P310 - ODMAH
NAZOVITE LIJEČNIKA ILI CENTAR ZA HITNU POMOĆ.
P363 - OPRATI KONTAMINIRANU ODJEĆU PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P501 - ODLOŽITE SADRŽAJ U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM.

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Asonic AS OXI 1 koncentrat za čišćenje oksida

!
EAN: 0618056729129

AS-OXI-1 koncentrat tekučina za čišćenje oksida
Koncentrat za čišćenje oksidiranih predmeta je jak i nisko alkalan. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 1 litra
0618056729129 ASOXI1   4.2021.

TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE MOŽETE KUPITI U ZOLA MALOPRODAJI 
Novi Zagreb, Trg senjskih uskoka 8, ponedjeljak - petak od 8:00 -17:00

UPUTE ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE
NAZIV PROIZVODA: AS - OXI
ULTRAZVUČNI KONCENTRAT ZA ČIŠĆENJE ZA UKLANJANJE OKSIDACIJA
PREDLAŽEMO DA OVAJ KONCENTRAT KORISTITE PREMA OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 10% NA 1L VODE. OPTIMALNA TEMPERATURA ZA ČIŠĆENJE JE
IZMEĐU 40 - 60 °C. KONCENTRAT JE JAK I NISKO ALKALAN.
UKLANJA NEČISTOĆE POPUT OKSIDACIJE, UGLJIKA, MASTI.
SIGURNO ZA ŽELJEZO, BAKAR, KOSITAR, ALUMINIJ I NEHRĐAJUĆI ČELIK.
                 ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: AMONIJEV HIDROKSID, ALKOHOLI, C12-13, ETOKSILATI, 1-2.5
EOH315 - IZAZIVA IRITACIJU KOŽE
H402 - ŠTETNO ZA VODENI ŽIVOT.
P264 - TEMELJITO OPRATI RUKE NAKON RUKOVANJA.
P273 - IZBJEGAVATI ISPUŠTANJE U OKOLIŠ.
P280 - NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠTITNU ODIJEĆU / ZAŠTITU ZA OČI / ZAŠTITU ZA LICE.
P302 + P352: AKO DOĐE U DOTICAJ S KOŽOM OPERITE S PUNO VODE
P321 - SPECIFIČNI TRETMAN.
P332 + P313 - AKO DOĐE DO IRITACIJE KOŽE: POTRAŽITE LIJEČNIČKI SAVIJET / POMOĆ.
P362 + P364 - SKINITE KONTAMINIRANU ODIJEĆU I OPERITE JE PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P501 - ODLOŽITE SADRŽAJ U SKLADU S NACIONALNIM ZAKONODAVSTVOM

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr