Asonic AS GEN25 dugotrajni koncentrat tekučina za čišćenje

ASonic
0618056729051
0618056729051
    Vrijeme isporuke:1-5 dana
Dodaj u košaricu
  • Opis

AS GEN25 dugotrajni koncentrat, tekučina za čišćenje
Izuzetno moćan univerzalni višenamjenski koncentrat za ultrazvučno čišćenje. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 25 litara
0618056729051 ASGEN25   10.2021.

UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITUNAZIV PROIZVODA: AS-GENPREDLAZEMO DA KORISTITE OVAJ KONCENTRAT U SKLADU S OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 5% U ODNOSU NA VODU.
RADNA TEMPERATURA TREBA BITI IZMEĐU 40 - 60 °C.
SNAŽAN KONCENTRAT SA NISKO ALKALNOM VRIJEDNOŠĆU.
UKLANJA NEČISTOĆE: OKSIDACIJU, UGLJIK, MASNOĆU.
SIGURNO ZA ŽELJEZO, BAKAR, KOSITAR, ALUMINIJ I NEHRĐAJUĆI ČELIK.
                 ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: DINATRIJEV METASILIKAT, ALKOHOL ETOKSILAT, BETA- ALANIN, N-KOK ALKIL DERIVATI, NATRIJEVE SOLI.
H314 UZROKUJE OZBILJNE OPEKLINE KOŽE I OŠTEÈENJA OKA.
P260 NE UDISATI MAGLU / PARE / SPREJ
P280 NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠTITNU ODJEĆU / ZAŠTITU ZA OČI / ZAŠTITU ZA LICE.
P264 NAKON RUKOVANJA TEMELJITO ISPERITE.
P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA / NE IZAZIVATI POVRAČANJE.
P303 + P361 + P353 AKO DODE U DOTICAJ S KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITI / SKINUTI SVU
KONTAMINIRANU ODJEĆU. ISPRATI KOŽU VODOM / TUŠEM.
P305 + P351 + P338 AKO DOÐE U DOTICAJ S OČIMA : NEKOLIKO MINUTA OPREZNO ISPIRATI VODOM.
UKLONITE KONTAKTNE LEĆE AKO IH IMATE I AKO MOŽETE TO UČINITI. NASTAVITE ISPIRATI.
P304 + P340 AKO JE UDAHNUTO: IZNIJETI ŽRTVU NA SVIJEŽI ZRAK I DRŽATI JE U STANJU MIROVANJA U
POLOŽAJU UGODNOM ZA DISANJE.
P363 OPERITE KONTAMINIRANU ODJEĆU PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P310 ODMAH NAZOVITE DOKTORA ILI CENTAR ZA HITNU POMOĆ.
P501 ODLOŽITE SADRŽAJ / SPREMNIK U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA.

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2021.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr