ANTENE NAUTIKA

Jetfon SG7500 VHF/UHF MOBILNA ANTENA

Comet SB-1 mobilna antena VHF/UHF

Comet SB2 mobilna antena VHF/UHF

Comet SB5 mobilna antena VHF/UHF

Comet M24M mobilna antena magnetska baza i kabel

Comet GH-50 Antena 6m / 50MHz / 2,4m

Comet GH-80 UHF/1,2GHz / 2,25m

Comet GH-70 antena VHF/UHF / 2,25m

Banten GP VHF VHF / 1,5m

Banten SPARK CB TM CB / 1,35m

Banten NAVY-800 3P

Banten SPARK DB-12C

Banten SPARD DB-2 VHF / jarbolna / 1m

Banten NAVY-VHF-120 VHF / za DSC i AIS / 120cm