Uredske klamarice

55,00

SAX 620 klamarica za spajanje crna

62,00

SAX 634 klamarica za spajanje crna

86,00

SAX 644 klamarica za spajanje