Linija za prehranu

Abena 5395 set drvenih noževa

Abena 5396 set drvenih vilica

Abena 5397 set drvenih žlica

Hosti papirnate čaše 0,2 l bijele