Linija za prehranu

58,00

Abena 5395 set drvenih noževa

58,00

Abena 5396 set drvenih vilica

75,00

Abena 5397 set drvenih žlica

75,00

Hosti papirnate čaše 0,2 l bijele