ASonic KONCENTRAT TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE

as mix1

asl

LINK NA NAŠE STRANICE
https://www.ultrazvucnekade.com.hr

 
hrqrasonic

KONCENTRAT TEKUĆINE ZA ULTRAZVUČNE KADE                                                                                                                                                  
AS-MLP 1-5-25 litara - višenamjenski koncentrat, ulje, mast, prašina, opće nečistoće, 2%, 40-60 °C                           
AS-GEN 1-5-25 litara - univerzalan višenamjenski koncentrat, ulje, mast, prašina, opće nečistoće, 5%, 40-60 °C     
AS-CARB 1-5-25 litara - za karburatore, ugljik, mast i opće nečistoće, 10%, 50-60 °C      
AS-OXI 1-5-25 litara - za okside, oksidacija, opće nečistoće, ugljik, mast, 10%, 40-60 °C       
AS-SENS 1-5-25 litara - za osjetljive metale, ulje, masti, maziva, mast u općim nečistoćama, 10%, 50-60 °C   
AS-METAL 1-5-25 litara -  4% na 1 litru vode,  40-50 °C 
AS-METALPASS 1-5-25 litara -  2% na 1 litru vode i 10% za pasivizaciju, 30-80 °C
AS-METALECO 1-5-25 litara -  2% na 1 litru vode, 40-50 °C
AS-CALC 1-5 litara - grijači perilica, grijači kafe i čaj automata,  10%, 30-35 °C
AS-PCB 1-5-25 litara - elektronske ploče, fluks poslije lemljenja, 10%, 50-60 °C  
AS-JEW 1-5 litara - za nakit, oksidacija, otisci prstiju, ugljik, mast, 10%, 20-60 °C 
AS-OPT 1-5 litara - za optičke leće, opće nečistoće, otisci prstiju, masti, ulja, vosak, oksidacija, 10%, 50-60 °C   
AS-BIOX 1-5 litara - pribor za disanje, mast, ulje, kontaminacija kisikom (ronioci, vatrogasci, gorske službe) 10%, 60°C  
AS-ENZ 1 litra (prodano) zamjena je prah AS-UPC 
AS-UPC 100 i 250 grama - za nečistoće, suha krv, ostaci tkiva, oksidacija (medicinski pribor - laboratoriji, dentalne poliklinike, bolnice, tattoo) 25g 5L, 20-60 °C  

ASONIC KONCENTRATI ZA ČIŠĆENJE ULTRAZVUKOM

Asonic AS-GEN-1 dugotrajni koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-GEN-5 dugotrajni koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-GEN-25 dugotrajni koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-MLP-1 višenamjenski koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-MLP-5 višenamjenski koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-MLP-25 višenamjenski koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-CARB-1 koncentrat tekućina za karburatore

Asonic AS-CARB-5 koncentrat tekućina za karburatore

Asonic AS-CARB-25 koncentrat tekućina za karburatore

Asonic AS-SENS-1 koncentrat za čišćenje osjetljivih metala

Asonic AS-SENS-5 koncentrat za čišćenje osjetljivih metala

Asonic AS-SENS-25 koncentrat za čišćenje osjetljivih metala

ASonic AS-METAL-1 koncentrat tekućina za čišćenje onečišćenja metala

ASonic AS-METAL-5 koncentrat tekućina za čišćenje onečišćenja metala

ASonic AS-METAL-25 koncentrat tekućina za čišćenje onečišćenja metala

ASonic AS-METALECO-1 koncentrat tekućina za čišćenje odmaščivanje

ASonic AS-METALECO-5 koncentrat tekućina za čišćenje odmaščivanje

ASonic AS-METALECO-25 koncentrat tekućina za čišćenje odmaščivanje

ASonic AS-METALPASS-1 koncentrat tekućina za pranje

ASonic AS-METALPASS-5 koncentrat tekućina za pranje

ASonic AS-METALPASS-25 koncentrat tekućina za pranje

Asonic AS-OXI-1 koncentrat za čišćenje oksida

Asonic AS-OXI-5 koncentrat za čišćenje oksida

Asonic AS-OXI-25 koncentrat za čišćenje oksida