ASonic KONCENTRAT TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE

as mix1

asl

LINK NA NAŠE STRANICE
https://www.ultrazvucnekade.com.hr

 
hrqrasonic

KUPCIMA NA ZAHTJEV ŠALJEMO STL LISTOVE na email.
KONCENTRAT TEKUĆINE ZA ULTRAZVUČNE KADE                                                                                                                                                  
AS-MLP 1-5-25 litara - višenamjenski koncentrat, ulje, mast, prašina, opće nečistoće / metali, legure, plastika, guma, keramičke ili staklene komponente / 2%, temperatura 40-60 °C                           
AS-GEN 1-5-25 litara - univerzalan višenamjenski koncentrat, ulje, mast, prašina, opće nečistoće / metali, legure, plastika, guma, keramičke ili staklene komponente / 5%, temperatura 40-60 °C     
AS-CARB 1-5-25 litara - za karburatore, ugljik, mast, opće nečistoće / Ugljik i dijelovi motora od mesinga, aluminija i osjetljivih materijala / 4%, temp. 50-60 °C      
AS-OXI 1-5-25 litara - za okside, oksidacija, opće nečistoće, ugljik i mast / željezo, bakar, kositar, aluminij, i nehrđajući čelik / 10%, temp. 40-60 °C       
AS-SENS 1-5-25 litara - za osjetljive metale, ulje, masti, maziva, mast u općim nečistoćama / Mesing, aluminij, kositar i razne legure / 4%, temp. 50-60 °C   
AS-METAL 1-5-25 litara - opče nečistoće, ugljik i mast / mesing, aluminij i ostali osjetljivi metali / 4% na 1 litru vode, temperatura 40-50 °C 
AS-METALECO 1-5-25 litara - opče nečistoće, ugljik i mast / mesing, aluminij i ostali osjetljivi metali /  2% na 1 litru vode, temperatura 40-50 °C
AS-METALPASS 1-5-25 litara - opče nečistoće, mast, kalcijev karbonat, hrđa / za pasivizaciju nehrđajućeg čelika i neželjeznih metala /  2% na 1 litru vode i 10% za pasivizaciju, temperatura 30-80 °C
AS-CALC 1-5 litara - nečistoće od kalcijevog karbonata /mehanički dijelovi, alati, kiruški instrumenti, staklo i druge tvrde površine (grijači perilica, grijači kafe i čaj automata) / 10%, temperatura 30-35 °C
AS-PCB 1-5-25 litara - Fluks od lemljenja, naslage nakon oštećenja vodom,oksidacija,prljavština / siguran za većinu osjetljivih materijala (elektronske ploče, fluks poslije lemljenja / 4%, temperatura 50-60 °C  
AS-JEW 1-5 litara - Opće nečistoće, oksidacija, otisci prstiju i masnoća / Osjetljivi i dragocijeni metali (nakit) / 4%, temperatura 20-60 °C 
AS-OPT 1-5 litara - opća nečistoća, vosak, otisci prstiju i masnoća / staklo i optičke leće / 2%, temperatura 40-60 °C   
AS-BIOX 1-5 litara - mast, ulje i nečistoće koje se skupljaju u aparatima za disanje, opremi za ronjenje i respiratorima / Obojeni kromirani i tekstilni predmeti kao i željezo, čelik, bakar, mesing, aluminij (pribor za disanje (ronioci, vatrogasci, gorske službe) ne zahtijeva razrjeđivanje s vodom 100%, temp. 50°C  
AS-UPC 100-250-2000 g - Opće nečistoće, sasušena krv, ostaci tkiva, oksidacije / Mehanički dijelovi, alati, kirurški instrumenti, staklo i druge tvrde površine (medicinski pribor-laboratoriji, dentalne poliklinike, bolnice, tattoo) / 5g na 1L, temperatura 20-70 °C preporuka 50°C 

ASONIC KONCENTRATI ZA ČIŠĆENJE ULTRAZVUKOM

Asonic AS-GEN-1 dugotrajni koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-GEN-5 dugotrajni koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-GEN-25 dugotrajni koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-MLP-1 višenamjenski koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-MLP-5 višenamjenski koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-MLP-25 višenamjenski koncentrat tekućina za čišćenje

Asonic AS-CARB-1 koncentrat tekućina za čišćenje karburatora

Asonic AS-CARB-5 koncentrat tekućina za čišćenje karburatora

Asonic AS-CARB-25 koncentrat tekućina za čišćenje karburatora

Asonic AS-SENS-1 koncentrat tekućina za čišćenje osjetljivih metala

Asonic AS-SENS-5 koncentrat tekućina za čišćenje osjetljivih metala

Asonic AS-SENS-25 koncentrat tekućina za čišćenje osjetljivih metala

ASonic AS-METAL-1 koncentrat tekućina za čišćenje onečišćenja metala

ASonic AS-METAL-5 koncentrat tekućina za čišćenje onečišćenja metala

ASonic AS-METAL-25 koncentrat tekućina za čišćenje onečišćenja metala

ASonic AS-METALECO-1 koncentrat tekućina za čišćenje odmaščivanje

ASonic AS-METALECO-5 koncentrat tekućina za čišćenje odmaščivanje

ASonic AS-METALECO-25 koncentrat tekućina za čišćenje odmaščivanje

ASonic AS-METALPASS-1 koncentrat tekućina za pranje

ASonic AS-METALPASS-5 koncentrat tekućina za pranje

ASonic AS-METALPASS-25 koncentrat tekućina za pranje

Asonic AS-OXI-1 koncentrat tekućina za čišćenje oksida

Asonic AS-OXI-5 koncentrat tekućina za čišćenje oksida

Asonic AS-OXI-25 koncentrat tekućina za čišćenje oksida