BATERIJE ZA SOLARNE ELEKTRANE

Huawei LUNA2000-5-C0 sustav za upravljanje baterijom

Huawei LUNA2000-5-E0 modul baterija 5KW

Huawei LUNA2000-5-S0 baterijski modul 5KW

Huawei Kit LUNA 5kWh jednofazni single-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 10kWh jednofazni single-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 15kWh jednofazni single-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 20kWh jednofazni single-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 25kWh jednofazni single-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 30kWh jednofazni single-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 5kWh trofazni three-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 10kWh trofazni three-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 15kWh trofazni three-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 20kWh trofazni three-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 25kWh trofazni three-phase banke energije

Huawei Kit LUNA 30kWh trofazni three-phase banke energije