Sabirnica za 6 osigurača

Osigurač DC 80A umetak max 48V, priključak M10

92,90€

Glavna sklopka ON/OFF 400A max 48V DC

65,55€

Grebenasta sklopka za FN/PV (DC) sustave, 0-1/2P/12A [500V DC]