TOPIVI OSIGURAČI ZA OTOČNE ELEKTRANE

Podnožje osigurača za DC patrone priključka M10

Pokrov za podnožje osigurača za DC patrone priključka M10

Osigurač DC 50A umetak max 48V, priključak M10

Osigurač DC 63A umetak max 48V, priključak M10

Osigurač DC 80A umetak max 48V, priključak M10

Osigurač DC 100A umetak max 48V, priključak M10

Osigurač DC 125A umetak max 48V, priključak M10

Osigurač DC 160A umetak max 48V, priključak M10

Osigurač DC 200A umetak max 48V, priključak M10

Sabirnica za 6 osigurača