TOPIVI OSIGURAČI ZA OTOČNE ELEKTRANE
103,80 Kn

Podnožje osigurača za DC patrone priključka M10

61,93 Kn

Pokrov za podnožje osigurača za DC patrone priključka M10

66,00

Osigurač DC 50A umetak max 48V, priključak M10

66,00

Osigurač DC 63A umetak max 48V, priključak M10

66,00

Osigurač DC 80A umetak max 48V, priključak M10

66,00

Osigurač DC 100A umetak max 48V, priključak M10

77,39 Kn

Osigurač DC 125A umetak max 48V, priključak M10

77,39 Kn

Osigurač DC 160A umetak max 48V, priključak M10

77,39 Kn

Osigurač DC 200A umetak max 48V, priključak M10

589,22 Kn

Sabirnica za 6 osigurača