2850,30 Kn

batterX HOME K800004 brojilo energije 3 faze uključujući ESCT-TU10 75A/333mV

2850,30 Kn

batterX HOME K800137 brojilo energije 3 faze uključujući ESCT-TU16 150A/333mV

2850,30 Kn

batterX HOME K800138 brojilo energije 3 faze uključujući ESCT-TU36 250A/333mV

33077,21 Kn

batterX HOME K201003 nadogradnja cliX1.0 na cliX2.0 R ormar

33077,21 Kn

batterX HOME K201004 nadogradnja cliX1.0 na cliX2.0 W zid