EMK120F0F4 kabel za punjenje Tip2 - žica duž.16A 3f 5m otvoren kraj

EMK320F0F4 kabel za punjenje Tip2 - žica duž.32A 3f 5m otvoren kraj

EMK120F0F5 kabel za punjenje Tip2 - žica duž. 20A 3f 7,5m otvoren kraj

EMK320F0F5 kabel za punjenje Tip2 - žica duž. 32A 3f 7,5m otvoren kraj