HLADNJACI ZA VINO
Temperatura vina
5°C Pjenušava vina, 8°C Bijela vina, 12°C Rose vina, Crvena vina 16°C
Vinski buke
Buke (bouquet) je tercijarna vrsta vinske arome koja ovisi o starenju vina, nastao je od francuske riječi za aromu tj. za stručak cvijeća (buket).
Vinova loza
Vinova loza (Vitis vinifera) pripada porodici vinove loze koje ima oko 600 vrsta.
Čuvanje vina
Ako želite odležati vino, držite ga na 12°C i pazite da ima što manje UV zraka.

3,963,15

WineExpert SW12S samostojeći hladnjak za vino 12 boca

5.643,34 Kn

WineExpert SW24S samostojeći hladnjak za vino 24 boce

5.643,34 Kn

WineExpert SW24B samostojeći hladnjak za vino 24 boce

6.396,79 Kn

WineExpert SW38S samostojeći hladnjak za vino 38 boca

6.396,79 Kn

WineExpert SW38B samostojeći hladnjak za vino 38 boca

6.321,45 Kn

WineExpert SW43S samostojeći hladnjak za vino 43 boce

8280,42 Kn

WineExpert SW66S samostojeći hladnjak za vino 66 boca

8280,42 Kn

WineExpert SW66B samostojeći hladnjak za vino 66 boca

12.047,67 Kn

WineExpert SW126S samostojeći hladnjak za vino 126 boca

12.047,67 Kn

WineExpert SW126B samostojeći hladnjak za vino 126 boca

13.554,57 Kn

WineExpert SW180S samostojeći hladnjak za vino 180 boca

13.554,57 Kn

WineExpert SW180B samostojeći hladnjak za vino 180 boca

13.177,84 Kn

WineExpert SW192S samostojeći hladnjak za vino 192 boce

14684,74 Kn

WineExpert SW192BL samostojeći hladnjak za vino 153 boce s pogledom na etikete

7.526,97 Kn Roba po narudžbi

ACD60FGB samostojeći ugradbni potpultni hladnjak za vino

13.931,29 kn Roba po narudžbi

WineKeeper 25D Push-Pull WKED25FGBP hladnjak za vino