3.413,13 Kn

Northerm Collection NC-53B samostojeći hladnjak za 63 limenke (0,33L)

3.842,60 Kn

Northerm Collection NC-82B samostojeći hladnjak za 110 limenki (0,33L)

3.842,60 kn Roba po narudžbi

Polar Collection SC130-B Samostojeći hladnjak za pivo 115 L

3.842,60 kn Roba po narudžbi

Polar Collection SC130-W Samostojeći hladnjak za pivo 115 L

4.761,80 Kn Roba po narudžbi

Polar Collection SW-63B Samostojeći hladnjak za pivo 63 L

4.761,80 Kn Roba po narudžbi

Polar Collection SW-63S Samostojeći hladnjak za pivo 63 L

8.657,14 kn Roba po narudžbi

mQuvée BS30AB-700 samostojeći hladnjak za pivo limenke

8.657,14 kn Roba po narudžbi

mQuvée BS30SST82-700 samostojeći hladnjak za pivo limenke

kn Roba po narudžbi

mQuvée BS40AB-700 samostojeći hladnjak za pivo limenke 39 boca

kn Roba po narudžbi

mQuvée SZ61SST-700 samostojeći hladnjak za pivo limenke 39 boca

11.294,22 Kn Roba po narudžbi

mQuvée B109SST-700 samostojeći hladnjak za pivo limenke 61 boca

11.294,22 Kn Roba po narudžbi

mQuvée BS60AB-700 samostojeći hladnjak za pivo limenke 61 boca