REECO INDUSTRIJSKI ROBOTI

Robot za lemljenje - Soldering robot
Robot za točenje - Dispensing robot
Robot za odvrtanje vijka - Screwdriving robot
Yamaha robotika - Yamaha robotics Robot arm

REECO ROBOTI - RJEŠENJA SPREMNA ZA UPOTREBU  
REECO roboti ne zahtjevaju nikakvo komplicirano planiranje ili integraciju i mogu se jednostavno integrirati u proizvodni proces. Omogučuju tvrtkama s malo ili nimalo iskustva u automatizaciji korištenje modernih rješenja.

BRZ POVRAT ULAGANJA  -  REECO roboti dizajnirani su kako bi čak i malim i srednjim tvrtkama omogućili automatizaciju svojih procesa. Iako koriste najkvalitetnije materijale i komponente, karakteriziraju ih niska početna ulaganja i niski troškovi održavanja.

"SMEMA komunikacija" omogučuje rad nekoliko strojeva u liniji (slika dole)

ROTACIJSKI STOL - Rješenje je razvijeno za situacije u kojima se REECO roboti koriste van mreže.Omogučuju ručno umetanje tiskane ploče u radno područje. Dok robot radi na jednoj strani rotacijskog stola , rukovatelj koristi drugu stranu za pripremu sljedećeg izratka, što omogućuje nesmetani tijek rada.

RUBNI TRANSPORTER - Ova verzija REECO robota razvijene je za inline upotrebu. Roboti se mogu postaviti u seriju ili kombinirati s drugim vrstama opreme. Roboti imaju standardni "SMEMA" sustav komunikacije koji jednostavno povezuje robote.

Reeco RE2100 Robot za lemljenje - Soldering robot

Reeco RE2200 Robot za točenje - Dispensing robot

Yamaha robot ruka - Yamaha robotics Robot arm