OPTIMIZATORI

Huawei OPTIMIZATOR (SMARTPV) 450W za HUAWEI INVERTER

Huawei OPTIMIZATOR (SMARTPV) 600W za HUAWEI INVERTER

SolarEdge PowOpti P850 optimizator do 2 solarna panela

SolarEdge PowOpti P505 optimizator do 14A

SolarEdge PowOpti S500B optimizator do 500 Wpeek

SolarEdge PowOpti S440 optimizator do 440Wpeek

Tigo optimizator DC TS4-A-O, za solarne panele 700W, 1500V

Tigo napredno povezivanje u oblaku s Tigo pristupnom točkom

Tigo Access Point (TAP) proširenje na maks 300 modula