AUKCIJSKE KUĆE - AUKCIJE

  • Opis

ZAGREB        tel 01 4810103
Barac&Pervan aukcijska kuća
10000 Zagreb, tel 01 4810103
 54. Aukcija maraka, pisama, žigova i starih razglednica
Pantovčak 5, http://www.barper.com/     baracpervan@gmail.com
subota 7.12.2019.
Sve predmete na aukciji pogledajte na web stranici  a prijavom možete sudjelovati u on-line nadmetanju.
Sve predmete na aukciji pogledajte na web stranici  http://www.barper.com/ 
prijavom možete sudjelovati u on-line nadmetanju.

Ponude prihvaćamo do 6. 12. 2019. do 24:00 sata.
U subotu, 7. 12. 2019. licitacija u dvorani počinje u 11:00 sati

Pregled materijala:
- od 10.11 - 5. 12. po dogovoru, u podružnici Marka Nova, Pantovčak 5, tel: 00 385 1 48 10 103
- 6. 12. na adresi Vlaška 7, uz prethodnu najavu na tel: 00 385 1 48 10 104
- na dan aukcije od 8-11 sati u dvorani "Katedrala", Vlaška 7

LJUBLJANA        00386 41 915 099
PhilAdria d.o.o.
Mesesnelova 26, 1210 Ljubljana – Šentvid, Slovenija
Tel: + 386 / 41 / 915 099
Fax: + 386 / 1 / 5126 141
E-mail: info@philadria.com www.philadria.com
Saša France