Asonic AS GEN25 dugotrajni koncentrat tekućina za čišćenje

ASonic
ASGEN25
0618056729051
2.316,11 Kn
    Vrijeme dostave:na upit 1-5 radnih dana
Dodaj u košaricu
  • Opis

AS GEN25 dugotrajni koncentrat, tekućina za čišćenje
Izuzetno moćan univerzalni višenamjenski koncentrat za ultrazvučno čišćenje. Zbog svoje posebne formule, ovaj koncentrat je izvrstan za uklanjanje nečistoća, oksidacijskih i drugih mrlja. Asonic koncentrati za čišćenje napravljeni su za profesionalnu i industrijsku upotrebu, ali uz sigurnosne upute, također za kućnu ili hobi upotrebu.
Sadržaj pakiranja: 25 litara
0618056729051 ASGEN25   12.2022.

SIGURNOSNE UPUTE    
UPUTE ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU
       NAZIV PROIZVODA: AS-GEN                PREDLAŽEMO DA KORISTITE OVAJ KONCENTRAT U SKLADU S OVIM UPUTAMA:  KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 5% U ODNOSU NA VODU.RADNA TEMPERATURA TREBA BITI IZMEĐU 40 - 60 °C.   SNAŽAN KONCENTRAT SA NISKO ALKALNOM VRIJEDNOŠĆU.   UKLANJA NEČISTOĆE: OKSIDACIJU, UGLJIK, MASNOĆU.SIGURNO ZA ŽELJEZO, BAKAR, KOSITAR, ALUMINIJ I NEHRĐAJUĆI ČELIK.                
ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI: DINATRIJEV METASILIKAT, ALKOHOL ETOKSILAT, BETA- ALANIN, N-KOK ALKIL DERIVATI, NATRIJEVE SOLI.
H314 UZROKUJE OZBILJNE OPEKLINE KOŽE I OŠTEĆENJA OKA.
P260 NE UDISATI MAGLU / PARE / SPREJ
P280 NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE / ZAŠTITNU ODJEĆU / ZAŠTITU ZA OČI / ZAŠTITU ZA LICE.
P264 NAKON RUKOVANJA TEMELJITO ISPERITE.
P301 + P330 + P331 AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA / NE IZAZIVATI POVRAČANJE.
P303 + P361 + P353 AKO DODE U DOTICAJ S KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITI / SKINUTI SVU
KONTAMINIRANU ODJEĆU. ISPRATI KOŽU VODOM / TUŠEM.
P305 + P351 + P338 AKO DOÐE U DOTICAJ S OČIMA : NEKOLIKO MINUTA OPREZNO ISPIRATI VODOM.
UKLONITE KONTAKTNE LEĆE AKO IH IMATE I AKO MOŽETE TO UČINITI. NASTAVITE ISPIRATI.
P304 + P340 AKO JE UDAHNUTO: IZNIJETI ŽRTVU NA SVIJEŽI ZRAK I DRŽATI JE U STANJU MIROVANJA U
POLOŽAJU UGODNOM ZA DISANJE.
P363 OPERITE KONTAMINIRANU ODJEĆU PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P310 ODMAH NAZOVITE DOKTORA ILI CENTAR ZA HITNU POMOĆ.
P501 ODLOŽITE SADRŽAJ / SPREMNIK U SKLADU S NACIONALNIM PROPISIMA.

UPOZORENJA:
- Prije upotrebe pažljivo pročitajte naljepnicu i slijedite upute za uporabu!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Uvijek testirajte koncentrate za čišćenje prije korištenja na predmetima koje prije niste čistili.

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2022.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr