Asonic AS-SENS-5 koncentrat za čišćenje osjetljivih metala

ASonic
AS-SENS-5
0618056729167
    Vrijeme dostave:na zalihi, 1-2 radna dana
Dodaj u košaricu
  • Opis

AS-SENS5 koncentrat tekućina za čišćenje osjetljivih metala
Koncentrat za ultrazvučno čišćenje osjetljivih metala i predmeta je jak i nisko alkalan. Zbog svoje jake formulacije ovaj koncentrat je odličan za uklanjanje svih nečistoća sa svih osjetljivih predmeta. ASonic koncentrati za čišćenje nisu napravljeni samo za profesionalnu ili industrijsku upotrebu, već i za razne hobije.
Sadržaj pakiranja: 5 litara

0618056729167 ASSENS5   11.2023.

KONCENTRAT TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE OSJETLJIVIH METALA

SIGURNOSNE UPUTE   
UPUTE ZA ZAŠTITU I KORIŠTENJE

NAZIV PROIZVODA AS - SENS
PREDLAŽEMO DA KONCENTRAT KORISTITE PREMA OVIM UPUTAMA:
KONCENTRAT SE MORA DODATI U OMJERU 10% NA 1L VODE.
RADNA TEMPERATURA TREBA BITI IZMEĐU 50° C - 60° C.
JAK KONCENTRAT S NISKOM ALKALNOM VRIJEDNOŠĆU.
UKLANJA SLIJEDEĆA ONEČIŠĆENJA: OPĆE NEČISTOĆE, UGLJIKA I MASTI.
SIGURAN ZA MESING, ALUMINIJ I DRUGE OSJETLJIVE METALE.
                                       ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE
SADRŽI OPASNE TVARI:  NATRIJEV METASILIKAT PENTAHIDRAT.
H290 - MOGU BITI KOROZIVNI ZA METALE.
H314 - UZROKUJE OZBILJNE OPEKLINE KOŽE I OŠTEČENJA OKA.
P280 - NOSITI ZAŠTITNE RUKAVICE, ZAŠTITNU ODJEĆU, ZAŠTITU ZA OČI, ZAŠTITU ZA LICE.
P305 + 351 + 338 : AKO DOĐE U DOTICAJ S OČIMA : NEKOLIKO MINUTA OPREZNO ISPIRATI VODOM. UKLONITE KONTAKTNE LEĆE AKO IH IMATE I AKO TO MOŽETE UČINITI.
NASTAVITE ISPIRATI.
P303 + 361 + 353 : AKO DOĐE U DOTICAJ S KOŽOM ILI KOSOM: ODMAH UKLONITE SVU KONTAMINIRANU ODJEĆU. ISPRATI KOŽU VODOM / TUŠEM.
P301 + 330 + 331 : AKO SE PROGUTA: ISPRATI USTA. NE IZAZIVATI POVRAČANJE.
P310 - ODMAH NAZOVITE DOKTORA ILI CENTAR ZA HITNU POMOĆ
P363 - OPERITE KONTAMINIRANU ODJEĆU PRIJE PONOVNE UPOTREBE.
P501 - ODLAGATI SADRŽAJE U SKLADU S NACIONALNIM ZASKONODAVSTVOM.

NAZIV PROIZVODA: TEKUĆINA ZA ČIŠĆENJE
PROIZVOĐAČ: ASONIC, AVENE D.O.O., TRŽAŠKA 134, LJUBLJANA, SLOVENIJA, EU.
ZEMLJA PODRIJETLA: KINA GODINA PROIZVODNJE: 2022.
UNOS: ZOLA D.O.O., TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB, RH, EU.
01 655 2727 prodaja2@zola.hr    www.ultrazvucnekade.com.hr

UPOZORENJA:
- Prije upotrebe pažljivo pročitajte naljepnicu i slijedite upute za uporabu!
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Uvijek testirajte koncentrate za čišćenje prije korištenja na predmetima koje prije niste čistili.

DISTIBUTER ZA HRVATSKU: ZOLA D.O.O. TRG SENJSKIH USKOKA 8, ZAGREB,
KONTAKT: +3851 6552 727, EMAIL: prodaja2@zola.hr

Povezani proizvodi