Leuchtturm KUPKA za čišćenje kovanica od SREBRA SILVER

Leuchtturm
317893
4004117146954
    Vrijeme dostave:na zalihi, 1-2 radna dana
Dodaj u košaricu
  • Opis
  • Više

Leuchtturm KUPKA za čišćenje kovanica od SREBRA SILVER
Sadržaj 200ml

UPOZORENJE:
OPASNO !          GEFAHR!
OPREZ nadražujuće! Držati dalje od očiju, kože i kovanica
Držati izvan dohvata  DJECE !
Koristite zaštitne rukavice
U slučaju kontakta sa sluznicom i očima, ispirati s puno čiste vode !, Nazvati liječnika.

Kako čistiti kovanice? uključite kameru na uređajima iOS ili Android ipročitajte kamerom QR KOD, dodirnite ekran i pogledajte film

4004117146954   317893   2.2024

Najniža cijena u prethodnih 30 dana 9,95€

LEUCHTTURM ALBENVERLAG, GmbH & Co. KG, Am Spakenberg 45, D-21502 Geesthacht
KUPKA ZA ČIŠĆENJE KOVANICA OD SREBRA   (artikal br. 317893)

UPUTE ZA KORIŠTENJE: Ova kupka za čišćenje uklanja oksidaciju s potamnjelih srebrnih novčića.  Ovu kupku treba koristiti samo za čišćenje kovanica koje su oksidirale ili potamnjele.  Ne preporučuje se čišćenje kovanica koje su samo prljave, ali ne potamnjele.  Kupka se može koristiti za čišćenje više novčića odjednom.  Pazite da se novčići ne dodiruju.  Nije prikladan za kovanice od zlata ili drugih metala.  Stavite novčiće u košaru i spustite ih u kadu.  Novčići s niskom razinom oksidacije bit će čisti nakon 1 minute, dok za više oksidiranih novčića potrebno je 3 do 5 minuta.  Za ekstremno potamnjene (npr. za kovanicama koje su bile zakopane), kovanice se mogu ostaviti do 10 minuta, međutim to zahtijeva stalni nadzor i kovanice treba ukloniti čim je oksidacija uklonjena.  Tvrde naslage mogu se nježno ukloniti mekom četkicom (četkica za zube sa prirodnim čekinjama) i hrđa sa zelenom spužvom; nakon uklanjanja ponovno nakratko uronite u kadu.   Nakon čišćenje, izvadite košaricu s kovanicama i isperite pod tekućom vodom.   Zatim nježno osušite novčiće mekom krpom – nemojte trljati.  Ukloniti tekućinu nakon upotrebe. Kupka sadrži kiseline koje mogu napasti nehrđajući čelik (tj. sudopere) i drugo površine osjetljive na kiseline; pazite kada ga koristite.
UPOZORENJEOPREZ nadražujuće! Držati dalje od očiju, kože i sluznica.   Koristite zaštitne rukavice.  U slučaju kontakta,temeljito isprati čistom vodom.   DRŽATI KUPKU PODALJE OD DIJECE.  

STL List s podacima o sastojcima
u skladu s Uredbom 648/2004/EZ o deterdžentima (Dodatak VII, odjeljak D)

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG

INCI/IUPAC
AQUA
IZOPROPIL ALKOHOL
FOSFORNA KISELINA
Alkoholi, C10-16, etoksilirani propoksilirani
TIOUREA
Parfem
CITRONELOL
Ulja, guaiac drvo

INCI oznake: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.advanced

Chemiebüro®, Emmeramsplatz 5, 93047 Regensburg, Telefon: +49 (0)941-646 353-0, Faks: +49 (0)941-646 353-30, E-pošta:
info@chemiebuero.de

SADRŽAJ: Sadrži, fosfornu kiselinu / masni alkohol poliglikoleter,  C 10-16, etoksiliran, propoksiliran.  Sadrži, prema Uredbi (EZ)  648/2004: < 5% neionskih površinski aktivnih tvari,  CITRONELOL, mirisi.  
LIGHTHOUSE ostale kupke za čišćenje novčića prikladne su za:   zlatne kovanice (ref. br. 336 203),  bimetalne kovanice ( ref. br. 343 206),  bakrene kovanice (ref. br. 321 584),   mjedene i brončane kovanice (ref. br. 343 300),  za sve ostale kovanice ili plemenite metale (bez deoksidacije) (ref. br. 318 851).
CLEANING BATH FOR SILVER COINSThis cleaning bath removes oxidation from tarnished silver coins. This bath should only be used to clean coins, which are oxidized or tarnished. Cleaning coins, which are just dirty but not tarnished, is not recommended. The bath can be used to clean a number of coins at once. Make sure that the coins do not touch each other. It is not suitable for coins made of gold or other metals. Place the coins into the basket and lower into the bath. Coins with low levels of oxidation will be clean after 1 minute, whereas more oxidized coins take 3 to 5 minutes. For extreme tarnishing (e.g. on coins which have been buried), coins can be left for up to 10 minutes, however this requires constant supervision and the coins should be removed as soon as the oxidation has been removed. Hard deposits can be gently removed with a soft brush (toothbrush with natural bristles) and green rust with a sponge; after removal dip briefly in the bath again. After cleaning, take out the basket with the coins and rinse under running water. Then gently pat the coins dry with a soft cloth – do not rub. Remove liquid after use. The bath contains acids, which may attack stainless steel (i.e. sinks) and other acid-sensitive surfaces; please take care when using it.

CAUTION irritant! Keep away from eyes, skin, and mucous membranes. In case of contact,
rinse thoroughly with water. Keep away from children.

CONTAINS: phosphoric acid / fattyalcohol polyglycolether, C 10-16, ethoxylated, propoxylated.Contains, according to Regulation (EC)  648/2004: < 5% non-ionic surfactants, CITRONELLOL, scents.
Povezani proizvodi