Icom IC-7300 primopredajnik HF+50/70MHz radijska postaja

icom
IC7300
    Vrijeme dostave:1-5 radnih dana
Dodajte u košaricu
  • Opis

Icom IC-7300 HF+50/70MHz radijska postaja

Inovativn HF primopredajnik s prikazom spektra u realnom vremenu!
Vizualizacija spektra "top klase", ujedno kod IC-7300 to je nova referenca što se tiče rezolucije, brzine skeniranja i dinamičkog raspona.
Tijekom slušanja primljenog audio signala možete testirati rad u bandu i brzo se prebaciti na signal većeg interesa. Pri dodiru ekrana, u blizini željenog signala, zahvaćeno područje povećati će se. Drugim dodirom, mjenjate operativnu frekvenciju.

Tehničke karakteristike:
Vizualizacija spektra u realnom vremenu

Funkcija "Waterfall" - omogućuje postizanje maksimalnih performansa u prijemu, čime se povećava mogućnost QSO bez gubitka najslabijih signala. Funkcija prikazuje varijacije intenziteta signala, čime možete otkriti slabe signale, koji bi Vam mogli izaći iz spektra.
Funkcija Audio Scope - koristi se za vizualizaciju raznih audio karakteristika, nivo kompresije mikrofona, širina banda, IF, širina banda "Notch", valni oblik u CW, valni oblik predaje audia ili prijema na ekranu u "Waterfall" i osiloskopu.
Direktni sistem na RF - direktno uzrokovanje na RF. Signali se direktno pretvaraju u digitalne podatke i obrađuju od FPGA (Field-Programmable Gate Array), što pojednostavljuje fazu prijema. Ovaj sistem je NAPREDNA TEHNOLOGIJA, epohalan u amaterizmu.
Nova funkcija "IP+" poboljšava performanse presretanja točaka trečeg reda (IP3). Prilikom prijema lošeg signala uz jake smetnje, AD pretvarač optimiziran je za smanjenje izobličenja signala.

Superiorne karakteristike RMDR (Reciprocal Mixing Dynamic Range) i faznog šuma - RMDR je poboljšan za ca 97dB (ipične vrijednosti), a fazni šum za cirka 15dB (frekvencija odvajanja 1kHz) u odnosu na radijsku postaju IC-7200. Smanjuju se komponente buke, u prijemu i predaji.
Icom IC7300   10.2022.