Icom IC E92D ručna VHF/UHF Digital / 5W

ICE92D
  Vrijeme dostave:1-7 radnih dana
 • Opis

Icom IC-E92D ručni primopredajnik VHF/UHF - Digital

Prijenosni primopredajnik VHF/UHF za satelitsku aplikaciju lokalizacije "Digital Voice", uz mogućnost opcijskog GPS mikrofona HM-175GPS

Dizajniran za radioamatere, uređaj ima visoke performanse i pouzdanost za upotrebu na terenu, čak i u hitnim situacijama. Idealna je za rad u tandemu sa IC-E2820.

Uređaj ima zaštitu IPX7 i podliježe normi MIL-STD810. Što čini aparat otporan na vodu, udarce i vibracije. 

Funkcija D-STAR *bez dodatnih opcijskih modula. IC-E92D podržava digitalni protokol D-STAR bez dodavanja opcijskih modula. Moguće je slati podatke na 950bps istovremeno na digitalnom prijenosu glasa. Ujedno za vrijeme prijema u FM-u, funkcija DV omogućava automatsko mijenjanje načina rada.

GPS funkcija. Ako je opremljena sa opcijskim mikrofonom HM-175GPS (koji također odgovara zaštiti IPX7 i MIL-STD810), u načinu DV, uređaj može slati svoje koordinate.

Četiri razine odabira snage RF. Može se izabrati između četiri razine snage: 5 - 2.5 - 0.5 - 0.1W. Zahvaljujući Li-Ion bateriji BP-256, koja se standardno isporučuje sa uređajem, moguće je dobiti autonomiju rada do oko 5 sati.

Široka pokrivenost frekvencije sa Dual Watch mogućnostima. Ovaj uređaj podržava funkciju Dual Watch, što omogućava rad na prijemu dva banda istovremeno (V/V, U/U, i V/U). U načinu Dual Watch, radna frekvencija i način rada ograničeni su u rsponu od 495kHz do 999.999MHz u načinima FM/WFM/AM (VFO A) te u rasponu od 118-174MHz i 350-470MHz u načinima FM/FM-N/AM/DV (VFO B).

Veliki matrični LCD ekran. Uređaj ima matrični LCD ekran 37.8 x 20 mm, na njemu možete dobiti jasnu vizualizaciju operativnih podataka u dva reda, kao što su alfanumerički naziv kanala, krate poruke, koordinate GPS itd. Također može se odabrati vrsta zaslona s velikim ili malim fontom, te pozadinsko osvjetljenje zaslona omogućava optimalno korištenje u radnim uvjetima gdje je osvjetljenje vrlo loše.

1304 memorijskih kanala. Memorijski kanali (1304) podjeljeni su u 26 grupa (banka). VFO A ima 800 redovitih memorijskih kanala, 50 kanala za skeniranje i 2 pozivna kanala, dok VFO B ima 400 redovitih memorijskih kanala, 50 kanala za skeniranje i 2 pozivna kanala. Svi memorijski kanali, memorijski banke i skan kanali mogu biti indentificirani imenom s najviše 8 znakova, za lakše upravljanje.   

Pojednostavljen band analizator. Zahvaljujući ovoj značajki, moguća je direktna vizualizacija na LCD zaslonu frekvencijskog spektra operativnog banda, tako da se mogu otkriti interferentni signali ili može se koristiti samo za traženje novih signala.

Navigacijske tipke. Kursorske tipke za navigaciju na prednjoj ploči dopuštaju brz i intuitivan pristup raznim operativnim funkcijama i dostupnom programiranju. Dvojna ručica za volumen/kanali omogućava lako podešavanje razinu volumena i izbor operativnog kanala. 

Zaštita IPX7. Uređaj može ostati uronjen u vodu na dubini od 1 m do 30 minuta.

Punjenje uređaja. Uređaj može biti punjen sa izvora enerdije od 10 do 16V. Potreban je opcijski kabel CP-19R, CP-12L ili OPC-254L. Može se i raditi za vrijeme punjenja uređaja.

Encoder/decoder CTCSS/DTCS uključeni. CTCSS i DTCS tonovi koriste se za pristup repetitoru ili za operacije Tone Squelch. Funkcija Pocket Beep upozorava operatera zvučnim signalom kada operater dobije prijem jenog već ispostavljenog tona.

Funkcija višestrukog skeniranja. IC-E92D podržava više vrsta skeniranja, pri čemu je moguće optimizirati funkciju pretraživanja u aktivnim frekvencijama.

 • Full scan
 • Skeniranje u odabranom bandu
 • Programming scan
 • Memory scan
 • Skeniranje svih banka memorije
 • Skeniranje odabranih banka memorija
 • Scan link (DMS)
 • Scan Skip
 • Priority Scan
 • Tone Scan

HM-175GPS opcijski mikrofon. Kompatibilan sa sistemom D-STAR* za simultani prijenos podataka DV i GPS. LED indikator za status GPS-a: svjetlo teperi - pozicija ostvarena, svijetlo stalno stoji - traženje signala, bez svjetla - GPS nije operativan. 

Raznjena informacija o geografskom položajau. Kad je uređaj poveza sa GPS-om može slati informacije o vlastitoj lokaciji. Podržani formati: GLL, GGA, RMC, GSA i VTG. IC-E92D može slati podatke o položaju jednostavnim pritiskom na tipku PTT, ili programiranim intervalima od 5 do 30 minuta, ovisno o postavci.

Snimač glasa i funkcija Auto Replay uključeni. Uređaj ima snimač glasa (dostupan samo u digitalnom načinu rada DV), uz pomoć kojega može snimiti pozive u digitalnom načinu za maksimalno vrijeme od 30 sekundi, ili snimak može podijeliti u 3 dijela (svaki po 10 sekunda). Memorija predaje je 10 sekundi, te moguće je memorirati svoj pozivni znak i može automatski dati odgovor poruci.

Funkcija kontrole preko osobnog računala. Spajanjem uređaja s odobnim računalom putem ulaza RS-232, mogu se direktno kontrolirati neke funkcije preko PC-a. U digitalnom načinu rada DV, moguće je slati i primati kratke poruke s maksimalnom dužinom od 20 znakova.

DX komunikacija na sistemu D-STAR*. Zahvaljujući sistemu D-STAR preko repetitora mogući je rad na 144/430MHz, na udaljenostima koje do sada nisu bile moguće.

Dodatne karakteristike:

 • Funkcija otvaranja squelcha za slušanje vrlo slabih signala
 • Mikrofon HM-75A za upravljanje kanalima
 • Automatska funkcija Power Safe, Power OFF i Power ON
 • 10 kanala DTMF (16 znamenki)
 • Ugrađeni prigušivač 10dB 

Isporučuje se sa baterijom BP-256, punjačem BC-167D, antenom, klip nosaćem, vezicom za ruku, uputama za korištenje na Hrvatskom i Engleskom jeziku.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Icom IC-E92D

GENERAL

Frequency coverage:

TX

144-146 MHz
430-440 MHz

RX

0.495 ~ 999.990 MHz

Mode:

FM, DV, AM (receiver only)

Number of channel:

1304

Temperature:

-10°C ~ +60°C

Antenna impedance:

50 Ohm (SMA)

Power supply:

7.4VDC with battery pack

Current drain:

TX

VHF

2.0A (5.0W)

UHF

2.1A (5.0W)

RX

220mA (vol. max)

36mA (standby)

Frequency resolution(kHz):

5/6.25/8.33/9/10/12.5/15/20/25/30/50/100/200

Frequency stability:

±2.5 ppm

Dimension:

58.4 (L) x 112 (H) x 34.2 (P) mm

Weight:

300 gr. with BP-256

TRANSMISSION

Modulation system:

FM: variable reactance modulation
DV: GMSK

Transmission mode:

F2D, F3E, F7W (D-Star Digital Smart Technology for Amateur Radio)

Spurious emission::

< -60dB

Max. freq. deviation:

± 5kHz (wide)
± 2.5kHz (narrow)

Mic. impedance:

2k Ohm

Max. output power:

VHF/UHF 5/2.5/0.5/0.1W

RECEIVER

Receiver system:

Double conversion superheterodyne
Triple conversion superheterodyne (FM-W)

Sensitivity:

FM
(12dB
SINAD)

1.625-29.995 - 0.4 μV
30.000-117.995 -0.25 μV
118.000-173.995 - 0.18 μV
174.000-349.995 - 0.32 μV
350.000-469.995 - 0.22 μV
470.000-599.995 - 0.32 μV
600.000-999.990 - 0.56 μV

FM-W
(12dB
SINAD)

76.000-108.000 -1 μV
175.000-221.995 - 1,8 μV
470.000-770.000 - 2.5μV

AM
(10dB
S/N)

0.495-4.995 - 1.3 μV
5.000-29.995 - 0,56 μV
118.000-136.000 - 0,5 μV
222.000-246.995 - 0,79 μV
247.000-329.995 - 1 μV

DV
(BER 1%)

Amateur band 0.22 μV

Squelch sensitivity:

-17dB in VHF (at threshold)
-16dB in UHF (at threshold)

Selectivity:

AM/FM

> 50 dB

DV/FM-N

> 45 dB

FM-W

> 300 kHz/-3dB
< 700 kHz/-20 dB

Spurious and image rejection:

> 60 db (VHF)
> 50 dB (UHF)

Audio output power:

0.20W on 8 Ohm (with 10% d.a.t.)

F.I. frequency:

1^

61.65 MHz
59.25 MHz
46.35 MHz

2^

450 kHz
13.35 MHz (FM-W only)

3^

1.95 MHz (FM-W only)