Fujitsu matrični pisači

Fujitsu DL3750+ matrični pisač A4

Fujitsu DL3850+ matrični pisač A3

Fujitsu DL7400 PRO matrični pisač A3 ravni prolaz