Obujmica za kabel sa čavlićem

Wertor obujmica sa čavlićem OBZ060 1/50

Wertor obujmica sa čavlićem OBZ080 1/50

Wertor obujmica sa čavlićem OBZ10 1/50

Wertor obujmica sa čavlićem OBZ12 1/50