Corintech WIFI termometri i programi

Prijevoz ukalkuliran u cijenu uređaja za 3 kom i više.
Za prijevoz 1 uređaja nadoplata + 140 kn
Za prijevoz 2 uređaja nadoplata + 75 kn
9.2020.
FilesThruTheAir™

Corintech WIFI uređaji za mjerenje temperature i relativne vlage FilesThruTheAir™

MJERNI SUSTAV - Program za praćenje temperature i relativne vlage 1-3 senzora

MJERNI SUSTAV - Program za praćenje temperature i relativne vlage 4-6 senzora

MJERNI SUSTAV - Program za praćenje temperature i relativne vlage 7-10 senzora

Corintech EL-WIFI-TPX + Temperature data loger

Corintech EL-P-TPX + Digital Calibrate Thermistor Probe

Corintech EL-WiFi-VACX Vaccine Temperature Data Logger

Corintech EL-P-VACX Digital Calibrate Vaccine Thermistor Probe

Corintech EL-WIFI-T FilesThruTheAir™

Corintech EL-WIFI-T+ FilesThruTheAir™

Corintech EL-WiFi-TP WiFi Senzor za prikupljanje podataka temperature FilesThruTheAir™

Corintech EL-WIFI-TP+ FilesThruTheAir™

Corintech EL-WIFI-DTP+ FilesThruTheAir™

Corintech EL-WiFi-TH WiFi Senzor za prikupljanje podataka temperature i vlage FilesThruTheAir™

Corintech EL-WIFI-TH+ FilesThruTheAir™

Corintech WIFI-TC FilesThruTheAir™

Corintech WIFI-DTC FilesThruTheAir™

Corintech EL-WiFi-ALERT WiFi Alarm zvučni i svjetlosni

Wertor UN15733 USB punjač 230V / 5V= 1A

Kabel USB A konektor na micro USB B konektor 1.8m

Corintech WiFi bežični uređaji za mjerenje temperature i vlažnosti PODRUČJE UPORABE