ASonic KONCENTRAT TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE

as mix1

asl

LINK NA NAŠE STRANICE
https://www.ultrazvucnekade.com.hr

 
hrqrasonic

KONCENTRAT TEKUĆINE ZA ULTRAZVUČNE KADE                                                                                                                                                                                                           AS-MLP 1-5-25 litara - više namjenski koncentrat, ulje, mast, prašina, opće nečistoće, 2%, 40-60 °C                            AS-GEN 1-5-25 litara - univerzalan višenamjenski koncentrat, ulje, mast, prašina, opće nečistoće, 5%, 40-60 °C      AS-CARB 1-5-25 litara - za karburatore, ugljik, mast i opće nečistoće, 10%, 50-60 °C      
AS-OXI 1-5-25 litara - za okside, oksidacija, opće nečistoće, ugljik, mast, 10%, 40-60 °C       
AS-SENS 1-5-25 litara - za osjetljive metale, ulje, masti, maziva, mast u općim nečistoćama, 10%, 50-60 °C      
AS-PCB 1-5-25 litara - za elektronske ploče, fluks poslije lemljenja, 10%, 50-60 °C  
AS-JEW 1-5 litara - za nakit, oksidacija, otisci prstiju, ugljik, mast, 10%, 20-60 °C 
AS-OPT 1-5 litara - za optičke leče, opće nečistoće, otisci prstiju, masti, ulja, vosak, oksidacija, 10%, 50-60 °C   
AS-BIOX 1-5 litara - pribor za disanje, mast, ulje, kontaminacija kisikom (ronioci, vatrogasci, gorske službe)10%, 60°C  
AS-ENZ 1 litra (prodano) zamjena prah AS-UPC, 10%, 20-70 °C   
AS-UPC 100 i 250 gr - za nečistoće, suha krv, ostaci tkiva, oksidacija (medicinski pribor - laboratoriji, dentalne poliklinike, bolnice, tattoo) 25g 5L, 20-60 °C  
USKORO !

ASonic AS CALC1 koncentrat tekućina za skidanje kamenca

15,40€

Asonic AS GEN1 dugotrajni koncentrat tekučina za čišćenje

60,65€

Asonic AS GEN5 dugotrajni koncentrat tekučina za čišćenje

203,60€

Asonic AS GEN25 dugotrajni koncentrat tekučina za čišćenje

11,28€

Asonic AS MLP1 višenamjenski koncentrat tekučina za čišćenje

39,55

Asonic AS MLP5 višenamjenski koncentrat tekučina za čišćenje

Asonic AS MLP25 višenamjenski koncentrat tekučina za čišćenje

15,40€

Asonic AS CARB1 koncentrat tekučina za karburatore

60,65€

Asonic AS CARB5 koncentrat tekučina za karburatore

60,65€

Asonic AS CARB25 koncentrat tekučina za karburatore

15,40€

Asonic AS OXI 1 koncentrat za čišćenje oksida

60,65€

Asonic AS OXI 5 koncentrat za čišćenje oksida

203,60€

Asonic AS OXI 25 koncentrat za čišćenje oksida

15,40€

Asonic AS SENS 1 koncentrat za čišćenje osjetljivih metala

60,65€

Asonic AS SENS 5 koncentrat za čišćenje osjetljivih metala

203,60€

Asonic AS SENS 25 koncentrat za čišćenje osjetljivih metala

15,40€

Asonic AS JEW 1 koncentrat za čišćenje nakita i KOVANICA

60,65€

Asonic AS JEW 5 koncentrat za čišćenje nakita

15,40€

Asonic AS PCB 1 koncentrat za čišćenje elektroničkih dijelova

60,65€

Asonic AS PCB 5 koncentrat za čišćenje elektroničkih dijelova

22,56€

Asonic AS OPT 1 koncentrat za čišćenje optičkih leća

29,86€

Asonic AS BIOX 1 koncentrat za čišćenje oksida aplikacije za disanje

113,08€

Asonic AS BIOX 5 koncentrat za čišćenje oksida aplikacije za disanje

10,22€

Asonic AS UCP100 univerzalni prašak za čišćenje

22,56€

Asonic AS UCP250 univerzalni prašak za čišćenje