Vaš centar za pohranu električne energije
Jedinstveni neprekidni sustavi
Neprekidno napajanje (UPS)

BatterX h10W home 7 Kw trofazni

batterX home 7 Kw

batterX proffesional do 56Kw