Icom IC E2820 VHF/UHF Digital / 50W

IC E2820
  Vrijeme isporuke:1-7 radnih dana
 • Opis

Icom IC-E2820 primopredajnik VHF/UHF - Digital / 50W

Poboljšani nasljednik popularnog IC-2725E, istodobni prijem V/V, U/U, širokopojasni reciver, neovisno podesivi gumbi i odvojiva prednja ploča. Model IC-E2820 ima mogućnost raznovrsnog prijema, ima matrični ekran, visoku snagu predaje, 50W na VHF i UHF-u!

Istodoban prijem V/V, U/U. IC-E2820 je pravi dual band prijemnik. Nije samo moguć prijem VHF/VHF i UHF/UHF već i istodoban prijem VHF/UHF. Jednostavnim pritiskom tipke, moguće se je prebacivati sa glavnog banda na sekundarni band. 

Mogućnost raznovrsnosti u prijemu. Ovaj način vrlo je koristan onda kada se intenzitet prijema signala mijenja. Ova funkcija provjerava jakost signala i odabire antenu koja nudi najbolji signal za održavanje dobre kvalitete zvuka i prijema. *Potrebne su dvije antene. Samo 127, 136, 146, 375, 440 i 500MHz u FM načinu. Funkcija diversity/raznovrsnost nije dostupna kada se koristi Dualwatch.*

Veliki matrični ekran. Zaslon od 93x28mm, nudi odličan kut gledanja. Takav zaslon ima izvrsnu grafiku, te ima namjenjene gumbe za pojedine funkcije. Pozadinske boje mogu se odabrati između 3 boja (zelena, narančasta i jantar) u 21 nivoa. 

Dugme za svaki band. IC-E2820 ima vrlo jednostavan način za podešavanje banda. Tipke za kontrolu glasnoće, squelcha i drugih funkcija, postavljenje su simetrično za svaki band. Ujedno, ima 2 ulaza zvučnika za svaki band posebno.

50W izlazne snage za VHF i UHF. Pojačalo MOS-FET daje izlaznu snagu od 50W na 144MHz i na 430MHz, što omogućuje komunikaciju na veće udaljenosti. Izlazna snaga može biti prilagodljiva na 3 načina. 

Dostupna mogućnost DV + GPS (pomoću opcijskog UT-123). Modul UT-123 omogućava korištenje DV-a i GPS-a. Jednom instaliran, IC-E2820 kompatibilan je sa formatom JARL D-STAR i podaci o vašoj lokaciji mogu biti poslani istovremeno digitalnim glasovnim prijenosom. 

Razmjena informacija o položaju. Povezivanjem GPS antene sa UT-123, vaša pozicija može biti poslana drugim postajama koje koriste protokol D-STAR. IC-E2820 šalje podatke o položaju držeći tipku PTT (od 5 sekunda do 30 minuta), ovisno o postavkama. 

Informacije pozicije sa softwareom za izradu karte. Jednom povezan sa računalom preko RS-232C (opcija), OPC-1529R informacije o položaju mogu se pretvoriti u grafički prikaz na PC-u. *Potreban je software i lozinka, format NMEA 0183.*

D-STAR funkcije: 

GPS upozerenje. Aktivira se svaki put kad se Vaš položaj približi nekoj određenoj poziciji. 

Funkcija brzog odgovora (one-touch). Uređaj IC-E2820 ima mogućnost brzog odgovora (one-touch). Koristi ID dolaznog poziva, zatim pozove radijsku postaju bez poteškoća. Moguće je pohraniti do 20 ID primljenih poziva.

Funkcija ID poziva. Može se memorirati vlastiti i ID broj pozivatelja. Može se pohraniti 60 naziva ID sa 8 znakova svaki.  Na početku svakog poziva može se poslati vlastiti ID broj i poruku od 20 znakova. Poruka i ID broj vizualizira se na ekranu primatelja poziva. 

Snimač i funkcija automatskog odgovora. Modul UT-123 ima ugrađen snimač glasa*. Može snimati dolazni poziv do 30 sekunda (približno), ili alternativno, može biti podijeljen u tri snimke od 10 sekunda. Izlazna memorija omogućava 10 sekunda snimanja vlastitog ID poziva, poruke itd. ujedno može se automatski odgovoriti na primljenu poruku. (* Dostupno samo u DV načinu rada*) 

DX komunikacija u D-STAR sistemu. Dostupan je D-STAR repetitor na 144 i 430MHz, koji omogućava rad na 2 banda (14/430MHz) i komunikaciju na veće udaljenosti preko D-STAR sistema. 

Podatkovna komunikacija na 950bps u DV načinu rada. Jednom povezana sa PC-om, preko opcijskog kabla RS-232C, OPC-1529R, može se komunicirati podacima. (*Obavezan ulaz na PC-u i software*) 

522 kanala memorije. Uređaj ima ukupno 522 kanala memorije, 500 redovitih kanala, 2 kanala za pozive, 20 kanala za upravljanje frekvencijskih limita tijekom skeniranja. Svaki memorijski kanal ima ton frekvencije, informacije Skip itd. Sistem dinamičnog skeniranja DMS, dijeli memorije u 26 grupa, od A do Z, te omogućava jednostavan izbor kanala. Postoji i skeniranje banke memorija. 

Širokopojasni integrirani prijemnik. Uz dual band V/V i U/U, IC-E2820 ima i širokopojasni prijemnik. Pokrivene frekvencije se 118 - 549.995 i 810 - 999.990 MHz, ujedno može se slušati avio, marine band i meteo kanale i drugu komunikaciju. Uređaj ima brzinu skeniranja od 45 kanala po sekundi (u channel scan mode). Takva snaga nudi najbolje performanse u traženju kanala u širokom rasponu frekvencija. 

Odvojiva prednja ploča. Takav uređaj sa odvojivom pločom omogućava jednostavnu instalaciju. Prednja ploča opremljena je s magnetima na poleđini, što dopušta pričvršćenje na metalnim površinama. Sama instalacija je jako jednostavna i vrlo precizna. Uređaj se isporučuje sa 3,4m kabla OPC-1663, te OPC-1712 kraćim kablom od 10cm. 

Mikrofon HM-133. HM-133 mikrofon sa mogućnošću upravljanja standardno isporučen sa radijskom postajom IC-E2820. Tiprovnica sa 10 funkcijskim tipkama omogućava direktno ubacivanje frekvencija. Tipkama F1/F2 mogu se pohraniti sve postavke u primopredajnik. Pohranjuju se sve operativne frekvencije, moguće je mjenjati pozadinsko osvjetljenje ekrana, ujedno mjenjaju se i brzine ventilatora i druge razne funkcije. 

Standardne funkcije Squelch-a 104x2 DTCS/50 CTCSS.  Sustav signalizacije s STSCC i DTCS tonovima ima stand-by i razne korisne funkcije kao što su pocket beep i tone scan. Funkcija pocket beep upozorava korisnika (kratkim zvučnim signalom) kada primopredajnik primi signal koji je unaprijed unesen. Dok tone scan funkcija , otkriva frekvencije već korištenih tonova za pristup repetitoru ili za funkciju tone squelch.
 

Ostale važne karakteristike:

 • Visoka stabilnost frekvencije ±2.5ppm sa TCXO
 • Podatkovni terminal 9600bps, mini konektor DIN (6pin) na prednjoj ploči
 • Podesiva osjetljivost mikrofona
 • ALC (automatska regulacija razine mikrofona)
 • Squelch (dugo i karatko)
 • Automatska regulacija
 • Mogućnost FM uskog banda
 • Funkcija auto-mode
 • 16 memorijskih kanala DTMF (24 znakova)
 • Funkcija DTMF squelch i pager/coder 

Isporučuje se sa ručnim mikrofonom HM-133, kablovima za napajanje OPC-1132A, kabelom za kontroler OPC-1712, kabelom separatorom prednje ploče 3,4m OPC-1633, kit nosaćem, nosaćem za mikrofon, nosaćem za kontroler, rezervnim osiguračima, uputama za uporabu na Engleskom jeziku.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Icom IC-E2820 

GENERAL

Frequency coverage RX:

VHF

118 - 549.995 MHz

UHF

375 - 549.995 MHz

810 - 999.990 MHz

(Receiver specifications guaranteed 144–146, 430–440MHz only)

Frequency coverage TX:

VHF

144 - 146 MHz

UHF

430 - 440 MHz

Mode:

FM, AM (receive only)
DV (with UT-123)

N°. of memory Ch.:

522 channels
(incl. 20 scan edges and 2 call)

Frequency resolution:

5, 6.25, 10, 12.5, 15, 20, 25, 50 kHz

Operating temp. range:

-10°C ~ +60°C

Frequency stability:

± 2.5 ppm

Power supply:

DC 13.8V (± 15%)

Current drain:

TX

13A

RX

1.2A Standby

1.8A Max. audio

Antenna connectors:

2 x SO-239 (50 ohms)

Dimensions:

Controller:

150.0 x 58.0 x 31.5 mm

Main unit:

150.0 x 40.0 x 187.7 mm

Weight:

Controller:

210 gr. with OPC-1712

Main unit:

1500 gr.

TRANSMITTER

Modulation system:

FM

Variable reactance

DV

GMSK

Output power:

HI

50W

MID

20W

LOW

5W

Max. deviation:

± 5.0 kHz (Wide)
± 2.5kHz (Narrow)

Spurious emissions:

< -60dB

Microphone impedance:

600 ohm (8 pin modular)

RECEIVER

Receiver mode:

double conversion superetherodyne

Intermediate frequency:

Left side band

1^ 38.85 MHz
2^ 450 kHz

Right side band

1^ 46.35 MHz
2^ 450 kHz

Sensitivity:
(Ham bands only)

FM

< 0.18 µV (12 dB SINAD)

DV

< 0.35 µV (BER 1%)

Squelch sensitivity:

0.13 µV at threshold

Selectivity:

FM WIDE

> 10 kHz / 6 dB
< 30 kHz / 60 dB

FM NARROW

> 6kHz / 6 dB
< 20 kHz / 60 dB

DV

> 50 dB (con UT-123)

Spurious and image rejection ratio:

Left side band

> 60/55 dB

Right side band

> 60/60 dB

Audio output power:

2.4W (10% distortion with 8Ω load)

Ext. SP connector:

2-conductor 3.5 (d) mm (1⁄8″)/ 8Ω