KOBRA + 2 SS4 uništavač dokumenata

KOBRA + 1 CC4 uništavač dokumenata